DS: Flere i job kræver socialfaglig indsats

Kun fire ud af 10 ansatte i jobcentrene er socialrådgivere, viser ny undersøgelse. Dansk Socialrådgiverforenings formand kalder det rystende og opfordrer politikerne til at stille krav om kvalificerede ansatte i jobcentrene.

En ud af fem medarbejdere i jobcentrene har ikke en relevant uddannelse. Og kun fire ud af 10 ansatte i jobcentrene er socialrådgivere. Det viser en ny undersøgelse, som Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) ved Aalborg Universitet har gennemført blandt 1121 medarbejdere og chefer i 27 af landets 91 jobcentre.

Tidens største udfordring

Dansk Socialrådgiverforenings formand Bettina Post er rystet over tallene og siger til Ugebrevet A4:

”Vi har i dag op mod 800.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder, som er på overførselsindkomster, og der er bred politisk enighed om, at det er tidens største udfordring. Derfor undrer det mig, at man ikke for længst har stillet politisk krav om, at det skal være nogle særdeles kompetente mennesker, som løfter opgaven med at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Kun fire ud af ti er socialrådgivere, og det er ærlig talt rystende,” siger Bettina Post.

Forsker: Succes med reformer kræver kompetence-løft

Undersøgelsen viser også, at 37 procent af medarbejderne på jobcentrene selv vurderer, at de i meget høj grad eller høj grad har brug for opkvalificering inden for lovgivning. Og 33 procent har meget brug for at vide mere om psykiske sygdomme og diagnoser.

Professor ved CARMA Henning Jørgensen, som har været med til at gennemføre undersøgelsen, konkluderer, at der ikke er den tilstrækkelige professionelle viden og kunnen i jobcentrene, som der må kunne kræves. Han pointerer, at hvis beskæftigelsesministeren vil have succes med sine bebudede reformer, så kræver det mere uddannelse af medarbejderne i frontlinjen:

”Ved de kommende trepartsforhandlinger kan man ikke nøjes med blot at tale om revisioner af aktiveringssystemet i forhold til finansiering og struktur, man må også tale om, hvordan man tilvejebringer de kvalifikationer, der skal til,” siger Henning Jørgensen til Ugebrevet A4.