Nu kender vi grundlaget for OK18-forhandlingerne

Så er OK18-kravene på både det kommunale og regionale område udvekslet med arbejdsgiverne. Det gælder både de generelle krav, der vedrører os alle i Forhandlingsfællesskabet, og de specielle krav, som er DS’ egne særligt møntet på socialrådgivernes arbejdsvilkår og ønsker.

Løn og pension

Både de generelle og de specielle krav sender et klart signal til de offentlige arbejdsgivere om, at den økonomiske fremgang og vækst i Danmark skal afspejle sig i forhandlingerne. Efter mange års stor ansvarlighed ved tidligere overenskomstforhandlinger skal vi nu have resultater, som både kan ses og mærkes.

Det har I medlemmer også klart tilkendegivet, og derfor stiller vi både krav om generelle lønstigninger, som sikrer reallønnen, men også om løn- og pensionsforbedringer – især sidstnævnte er blevet prioriteret i OK18-spillene. Men herudover stiller Forhandlingsfællesskabet også krav om, at lønudviklingen på det private og offentlige arbejdsmarked følges ad.

Arbejdsgiverne, KL og Danske Regioner, har forsøgt at give indtryk af, at de offentligt ansatte gennem en årrække har fået for meget i løn, fordi de offentlige lønstigninger har været større end de private. Det er lodret forkert, forklarer Majbrit Berlau.

– Vi har i fællesskab med arbejdsgiverne vedtaget, at lønstigningerne i det private og det offentlige reguleres, så de nærmer sig hinanden. Det er en mekanisme, der sikrer, at de to sektorer over tid udvikler sig nogenlunde parallelt lønmæssigt, og det ved arbejdsgiverne også godt, siger hun.

Arbejdsmiljø i fokus

I medlemmer har også givet klart udtryk for, at hverdagen på mange arbejdspladser er præget af højt arbejdspres, for høje sagstal og problematisk arbejdsmiljø. Derfor har DS fremsat krav om bedre arbejdsmiljø i form af bl.a. ret til forhandling af sagstal, ret til supervision, introduktion til nyansatte og mentorordninger.

– Igennem lang tid har vi på de offentlige arbejdspladser oplevet et alt for stort arbejdspres, og vi ved, at det i længden kan få alvorlige konsekvenser for medarbejderne, siger DS-formand Majbrit Berlau og understreger, at det er uholdbart, særligt med tanke på, at vi på grund af politikernes reformer skal arbejdere i flere og flere år i fremtiden.

– Ingen kan holde til et langt arbejdsliv med dårligt arbejdsmiljø, så det skal der gøres noget ved. Samtidig skal vi have større fleksibilitet i arbejdslivet, så det kan tilpasses behovene i forskellige livsfaser, siger Majbrit Berlau.

Hun henviser til kravene fra DS og Forhandlingsfællesskabet om blandt andet bedre seniorrettigheder, fritvalgsordninger med mulighed for mere frihed og bedre rettigheder ved barns sygdom.

Mange af DS’ medlemmer har desuden udtrykt ønske om bedre vilkår og rettigheder i forbindelse med kompetenceudvikling, og det har vi derfor også prioriteret højt. DS ønsker naturligvis også at videreføre og udvikle kompetencefondene.

Se kravene her – også arbejdsgivernes

» Du kan både finde DS’ og Forhandlingsfællesskabets krav til KL og RLTN (Danske Regioner) – og arbejdsgivernes krav til os her.

Vi vil holde dig orienteret her via OK18-nyhedsmails og i Socialrådgiveren. Følg også med på DS’ OK18-site.