Guide: Sådan tager I godt imod nye medarbejdere

Ansatte, som modtages godt på arbejdspladsen, har 70 procent større sandsynlighed for at være på arbejdspladsen tre år senere. Til gengæld kan dårlig modtagelse af nye medarbejdere koste arbejdspladsen dyrt. Ny guide skal hjælpe til den gode modtagelse.

De tre første måneder er afgørende for, om en nyansat falder godt til på en arbejdsplads og får lyst til at blive der, viser en norsk undersøgelse. Men selv om de fleste arbejdspladser bruger mange kræfter på at rekruttere de rigtige medarbejdere, oplever mange nyansatte, at der bliver brugt langt mindre energi på en god modtagelse.

Det kan i værste fald koste arbejdspladsen dyrt, fortæller arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Elisabeth Huus Pedersen. For en dårlig introduktion kan føre til, at den nyansatte siger op, og en ny rekrutteringsproces skal i gang.

– Det er et stort spild af penge og kræfter, når nye medarbejdere falder fra, og det rammer også både arbejdsmiljø og borgerne, når der er stor udskiftning i personalegruppen. Derfor er det vigtigt, at man gør meget for at fastholde dem, især gennem gode introforløb, understreger hun.

Guide skal modvirke dyrt frafald
Elisabeth Huus Pedersen har været med til at udarbejde en ny, gratis guide, ”Den gode modtagelse – en guide til introduktion af nye medarbejdere” på arbejdsmiljoweb.dk.

Guiden er især rettet mod ledere, arbejdsmiljøgruppen og andre, som spiller en rolle for det gode arbejdsmiljø og modtagelse af nyansatte.  Den indeholder en lang række guidelines, blandt andet til at sætte modtagelsen i system med introduktion, en kontaktperson og en mentor. Der er også spørgsmål til refleksion, input til hvem, der skal gøre hvad, og en tjekliste, man kan støtte sig til.

Sådan får nyuddannede en god start 
Guiden ”Den gode modtagelse” er langt fra det eneste sted, man kan hente inspiration til nyansatte socialrådgivere. I samarbejde med KL har DS udarbejdet et omfattende materiale om introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere: ’Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne’. Materialet består af fem publikationer og to skabeloner.