Socialrådgivere om sagsfejl: Barnet før bureaukratiet

En rapport har vist fejl i samtlige undersøgte anbringelsessager i København. Komplekse opgaver og massive dokumentationskrav tvinger ofte sagsbehandlerne til at vælge mellem barnets tarv og dokumentationskrav, mener DS, som er gået til politikerne for at forbedre forholdene.

En undersøgelse af sagsbehandlingen i Københavns Kommunes Borgercenter Børn og Unge har vist fejl i samtlige 77 undersøgte anbringelsessager i perioden 2012-2015.

Borgerrådgiverens undersøgelse dokumenterer ikke som sådan svigt af børn med behov for og ret til hjælp. Det har dog ikke været undersøgelsens formål at søge efter eksempler på dette, påpeger borgerrådgiver Johan Busse i undersøgelsen og fortsætter:

”Jeg har heller ingen grund til at antage, at Borgercenter Børn og Unge og centrets medarbejdere ikke gør deres bedste og er fokuserede på at løse kommunens opgave i forhold til kommunens udsatte børn. Når det er sagt, er resultatet af Borgerrådgiverens undersøgelse meget alvorligt,” fremgår det blandt andet i undersøgelsen.

– Vores ledere og socialrådgivere har haft øjnene på børnene og deres familier, men ikke på de formelle regler. De skal naturligvis have begge dele, udtalte kommunens socialborgmester, Jesper Christensen (S), da undersøgelsen blev offentliggjort.

Tillidsfolk: Vi har måttet nedprioritere papirarbejdet

Undersøgelsen fik hurtigt de københavnske socialrådgiveres tillidsfolk til at reagere – blandt andet i et offentligt debatindlæg i Jyllands-Posten, hvor de fortalte om pressede arbejdsrammer, der ofte tvinger sagsbehandlerne til at vælge mellem barnets tarv eller hensynet til dokumentationskravene:

”Som sagsbehandlere på børneområdet må vi ofte prioritere mellem at handle akut for børnenes skyld eller at please systemet. Vi vedstår gerne, at vi vælger at støtte familierne og børnene, også selv om det kan medføre overskridelser af tidsfrister eller manglende klik i vores it-systemer,” lød det blandt andet fra Gry Maria Kjær Sørensen og Katrine Madsen, tillidsrepræsentanter for socialrådgiverne på Borgercenter Børn og Unge, og Marie Vithen, fællestilidsrepræsentant for de københavnske socialrådgivere.

Socialudvalg inddrager DS-anbefalinger

Desuden har fællestillidsrepræsentant Marie Vithen sammen med formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst, Rasmus Balslev, kontaktet Københavns Kommunes socialudvalg med en række løsningsforslag, som kan styrke rammerne for sagsbehandlingen på Borgercenter Børn og Unge.

– Som faglig organisation er vi meget optagede af, at vores medlemmer har både de indre og ydre forudsætninger, der skal til, for at de kan løse deres opgaver på bedst mulig vis både i en juridisk og socialfaglig kontekst, fortæller Rasmus Balslev om henvendelsen.

Kommunens socialudvalg har meldt ud, at Dansk Socialrådgiverforenings forslag skal inddrages i arbejdet med at styrke sagsbehandlingen.

En del af de problemer, som bliver påpeget i undersøgelsen, er dog allerede på vej mod en løsning, vurderer fællestillidsrepræsentant Marie Vithen:

– I perioden, hvor sagsbehandlingen er blevet undersøgt, lå det gennemsnitlige sagstal over DS’ anbefalede sagstal på området. Men fra 2017 er der blevet tilført ressourcer til ansættelse af flere sagsbehandlere og dermed et lavere sagstal. Jeg vil mene, at en tilsvarende undersøgelse i dag ville vise bedre resultater, da sagsbehandlerne nu har langt bedre forudsætninger for en grundig indsats og tæt opfølgning, siger hun.