Nu bliver det lettere at få anerkendt en arbejdsskade

Efter kritik fra blandt andre Dansk Socialrådgiverforening har et enigt Folketing nu ændret loven, så alle ulykker, der sker på arbejdet og skyldes arbejdet, fremover vil blive anerkendt som arbejdsskader.

Fra 1. januar 2019 vil en ulykke, der sker på dit arbejde og skyldes dit arbejde, som udgangspunkt blive anerkendt som en arbejdsskade. Det lyder jo logisk, men sådan har det ikke været de seneste seks år.

I 2013 afsagde Højesteret en dom, som i praksis indførte en bagatelgrænse, som mange arbejdsulykker siden da er røget under. Herefter blev kun hver anden anmeldte arbejdsulykke anerkendt som en arbejdsskade. Men det har politikerne netop rettet op på ved at ændre loven, så praksis nu bliver som før 2013, hvor cirka 80 procent af alle anmeldte arbejdsulykker blev anerkendt som arbejdsskader.

Det sker efter kritik fra blandt andre Dansk Socialrådgiverforening (DS). Sammen med pædagogernes, lærernes, sygeplejerskernes og sosu’erne fagforbund og vores daværende hovedorganisation FTF sendte DS sidste år et brev til alle partiernes beskæftigelsesordførere, hvor vi gjorde opmærksom på, at praksis havde udviklet sig i strid med intentionen i den reform af arbejdsskadesystemet fra 2003, som netop skulle føre til, at flere arbejdsulykker blev anerkendt som arbejdsskader.

Lovændringen vil gøre det lettere for socialrådgivere at få anerkendt arbejdsskader som følge af en konkret hændelse som et overfald eller en trussel. Men den ændrer ikke på, at det er meget svært at få anerkendt stress-relaterede arbejdsskader som følge af længerevarende belastninger på jobbet.