Betydelige lønstigninger i kommuner og regioner

1. januar steg lønnen med 1,7 % for regionalt ansatte og 1,6 % for kommunalt ansatte.

De kollektive lønstigninger, som blev forhandlet hjem ved OK18, blev fordelt ud over overenskomstperioden (2018-2021), og den største stigning faldt 1. januar 2020.

1. januar steg lønnen således med 1,7 % for regionalt ansatte og 1,6 % for kommunalt ansatte.

Forskellen skyldes, at lønstigningerne er fordelt lidt forskelligt på de to områder.

Så meget stiger lønnen i kroner og ører

Nedenfor ses et eksempel på hvor stor lønstigningen er pr. 1. januar 2020 for en socialrådgiver, som tjener 32.000 kroner om måneden.

Stigning 1. januar 2020Månedlig stigningÅrlig stigning
Kommuneca. 510 kr.Ca. 6.150 kr.
RegionCa. 550 kr.Ca. 6.500 kr.

Sammen med stigningerne i 2018 og 2019 betyder det, at socialrådgivere ansat i kommuner og regioner i alt er steget henholdsvis 4,9 % og 4,5 % siden OK18. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvor meget lønnen er steget i alt for en socialrådgiver, som tjener 32.000 kroner om måneden.

Stigning siden marts 2018Månedlig stigningÅrlig stigning
KommuneCa. 1.500 kr.Ca. 19.000 kr.
Stigning siden marts 2018Månedlig stigningÅrlig stigning
RegionCa. 1.450 kr.Ca. 17.000 kr.

Lønstigningerne er relative, så en socialrådgiver, som tjener mere eller mindre end 32.000 kroner, vil få en tilsvarende større eller mindre lønstigning. Stigningerne beregnes i forhold til lønnen i marts 2018.

Baggrund

Økonomien ved overenskomstforhandlingerne består af flere dele, og den største af disse er de generelle (kollektive) lønstigninger. De generelle lønstigninger regulerer alle ansattes løn direkte og er således den vigtigste del af overenskomstforliget økonomisk set.

Stigningerne udmøntes almindeligvis i april og oktober, så det er noget særligt, at der denne gang udmøntes pr. 1. januar. Det betyder også, at denne generelle stigning ikke er påvirket af reguleringsordningen, som trækker lønstigningen op eller ned, alt efter hvordan lønnen udvikler sig på det private arbejdsmarked.

Ud over de generelle lønstigninger, som er ens for alle ansatte i henholdsvis regionerne og kommunerne, har DS aftalt konkrete forbedringer for særlige grupper. Det kan du læse mere om her:

» OK18-resultater alle områder