OK18-resultater – alle områder

Her kan du læse om OK18-resultatet for de tre områder kommuner, regioner og staten. Efter et vanskeligt forhandlingsforløb står vi med et rigtigt godt resultat. Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening anbefaler derfor et ja til den nye overenskomst.

Kommuner

Det betyder forliget blandt andet for dig:

 • Lønstigninger på 6,1 % gennem de næste tre år
 • Laveste grundløn for ledere (42+3.900) hæves til grundløn 43
 • Højere pension til alle:
  • 15 % for socialrådgivere på grundløn 31+2.000, 34, 37 og 41+3.900
  • 18,30 % for socialrådgivere på grundløn 46+12.700
  • 18,55 % for ledere
  • 18,36 for ledere og souschefer på forsorgshjem og krisecentr
 • Bedre muligheder for efter- og videreuddannelse – Kompetencefonden bliver permanent
 • Projekt til forbedring af arbejdsmiljøet med særligt fokus på både erfarne og nyuddannede
 • Parallel udvikling imellem offentlige og private lønninger
 • Puljer til ligeløn og lavtlønnede
 • Ingen forringelser af seniorordningen

Udover lønstigningen på 6,1 % skønnes det, at lønnen vil stige med yderligere 0,72 %. Det skyldes reguleringsordningen, der sikrer, at de offentlige lønninger nogenlunde følger de private, som ifølge det økonomiske skøn vil stige yderligere i løbet af overenskomstperioden.

Se præsentation af forligene

Se samlet præsentation af indholdet i de generelle og DS’ egne forlig på det regionale og kommunale område:

» Powerpoint-præsentation af forlig med KL og RLTN

Forligstekster – kommuner

Dansk Socialrådgiverforenings eget forlig med KL

Læs hele aftaleteksten i forhandlingsprotokollen:» Forhandlingsprotokol – forlig mellem Dansk Socialrådgiverforening og KL

Generelt forlig – Forhandlingsfællesskabet og KL

Forhandlingsfællesskabet har forhandlet de generelle aftaler på vegne af de over en halv million lønmodtagere, som fællesskabet repræsentere – herunder Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer.

» Sammenfatning – generelt forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Læs hele aftaleteksten i forhandlingsprotokollen:

» Forhandlingsprotokol – generelt forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Regioner

Det betyder forliget blandt andet for dig:

 • Lønstigninger på 6,1 % gennem de næste tre år
 • Grundløn 31+2.000 hæves til grundløn 32 og grundløn 42+2.200 til grundløn 42+5.500
 • Højere pension til alle:
  • 15 % på alle på grundløn i basisstillinger
  • 18,30 % for socialrådgivere på løntrin 46
  • 18,55 % for ledere
 • Et særligt personalepolitisk projekt med regionerne om sundhedssocialrådgivere og bl.a. hvordan de bidrager til at reducere indlæggelsestider og genindlæggelser
 • Parallel udvikling imellem offentlige og private lønninger
 • Puljer til ligeløn og lavtlønnede
 • Ingen forringelser af seniorordningen

Udover lønstigningen på 6,1 % skønnes det, at lønnen vil stige med yderligere 0,72 %. Det skyldes reguleringsordningen, der sikrer, at de offentlige lønninger nogenlunde følger de private, som ifølge det økonomiske skøn vil stige yderligere i løbet af overenskomstperioden.

Se præsentation af forligene

Se samlet præsentation af indholdet i de generelle og DS’ egne forlig på det regionale og kommunale område:

» Powerpoint-præsentation af forlig med KL og RLTN

Forligstekster – Regioner

Dansk Socialrådgiverforenings eget forlig med RLTN

Læs hele aftaleteksten i forhandlingsprotokollen:

» Forhandlingsprotokol – forlig mellem Dansk Socialrådgiverforening og RLTN

Generelt forlig – Forhandlingsfællesskabet og RLTN

Forhandlingsfællesskabet har forhandlet de generelle aftaler på vegne af de over en halv million lønmodtagere, som fællesskabet repræsentere – herunder Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer.

» Sammenfatning – generelt forlig mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet

Læs hele aftaleteksten i forhandlingsprotokollen:

» Forhandlingsprotokol – generelt forlig mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet

Staten

Det betyder forliget blandt andet for dig:

 • Lønstigninger på 5,6 % gennem de næste tre år samt lokal løndannelse på forventet 1,5 %
 • Sikring af spisepausen
 • Bedre muligheder for efter- og videreuddannelse – oprettelse af kompetencefond
 • Parallel udvikling imellem offentlige og private lønninger
 • Højere pension for underviserne på SOSU-skolerne fra 17,3 % til 17,6 %
 • Højere basisløn til underviserne på professionshøjskolerne på basistrin 7 og 8
 • Højere basisløn for socialrådgiverne i staten på basistrin 2

Udover lønstigningen på 5,6 % og de forventede 1,5 % fra den lokale løndannelse skønnes det, at lønnen vil stige med yderligere 0,47 %. Det skyldes reguleringsordningen, der sikrer, at de offentlige lønninger nogenlunde følger de private, som ifølge det økonomiske skøn vil stige yderligere i løbet af overenskomstperioden.

Dansk Socialrådgiverforenings eget forlig med staten

Læs hele aftaleteksterne i resultatpapirerne

» Resultatpapir for socialrådgivere i staten

» Resultatpapir for underviserne på erhvervsakademier og professionshøjskoler

» Resultatpapir for underviserne på SOSU-skolerne

 

Generelt forlig – CFU og staten

Centralorganisationernes Fællesudvalg – CFU – har forhandlet de generelle aftaler på vegne af parterne i samarbejdet, herunder Dansk Socialrådgiverforening.

» Sammenfatning – generelt forlig mellem CFU og Staten

Læs hele aftaleteksten i forhandlingsprotokollen:

» Forhandlingsprotokol – generelt forlig mellem Staten og CFU

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.