OK18-krav – alle områder

Her kan du læse de krav, som Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet med regioner, kommuner og staten

OK18-krav på det kommunale og regionale område

Her kan du læse de krav, som Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet med regioner og kommuner

DS’ specielle OK18-krav til KL og RLTN

Tirsdag den 12. december var skæringsdag – her udvekslede DS OK18-krav med vores arbejdsgivermodparter KL og Danske Regioner. Det er de specielle krav, dvs. de krav, som udelukkende retter sig mod DS’ overenskomst, og som DS selv forhandler. Dette er i modsætning til de generelle krav, som forhandles af Forhandlingsfællesskabet.
» Læs DS’ specielle krav til KL
» Læs DS’ specielle krav til RLTN (Regionernes Lønnings- og taktnævn, Danske Regioner)

Forhandlingsfælleskabets generelle OK18-krav til KL og RLTN

De generelle krav er fagbevægelsens samlede krav til de rammer, arbejdet skal foregå inden for. En lang række faglige organisationer indsender deres forslag til OAO, som koordinerer dem og sender dem videre til det nystiftede Forhandlingsfællesskabet. Forhandlingsfællesskabet forhandler så de generelle krav på vegne af de over en halv million lønmodtagere, som fællesskabet repræsenterer.
» Læs forhandlingsfælleskabets generelle krav til KL
» Læs forhandlingsfælleskabets generelle krav til RLTN (Regionernes Lønnings- og taktnævn, Danske Regioner)

KL’s krav til socialrådgivere og socialformidlere

» Læs KL’s krav til socialrådgivere og socialformidlere

RLTN’s krav til DS

» Læs RLTN’s krav til DS

KL’s krav til Forhandlingsfællesskabet

» Læs KL’s krav til Forhandlingsfællesskabet

RLTN’s krav til Forhandlingsfællesskabet

» Læs RLTN’s krav til Forhandlingsfællesskabet

OK18-krav på det statslige område

Her kan du læse de krav, som Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet med staten

CFUs krav til Moderniseringsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsens krav til CFU

» Læs CFUs krav til Moderniseringsstyrelsen
» Læs Moderniseringsstyrelsens krav til CFU

Organisationsaftalen for socialrådgivere i staten

» Læs DS’ krav til Moderniseringsstyrelsen fremsat via CO10
» Læs Moderniseringsstyrelsens krav til DS fremsat via CO10

Organisationsaftalen for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser(herunder SOSU-skoler)

» Læs DS’ krav til Moderniseringsstyrelsen fremsat via CO10/LC
» Læs Moderniseringsstyrelsens krav til DS fremsat via CO10/LC

Organisationsaftalen for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler

» Læs DS’ krav til Moderniseringsstyrelsen fremsat via CO10
» Læs Moderniseringsstyrelsens krav til DS fremsat via CO10

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.