Bag om OK18

Hvad er temaerne for vores krav til OK18, hvem forhandler og hvad er tidsplanen?

Temaer

Temaerne er:

  • Løn og pension – som åbenlyst handler om lønforhøjelser og forhøjelse af pensionsprocenten
  • Arbejdsliv – som især handler om kompetenceudvikling og arbejdstid og timebank
  • Livsfaser – som handler om særlige perioder i arbejdslivet som når man er nyuddannede eller senior
  • TR-vilkår – som også handler om vores tillidsvalgte TR-vilkår

Tidsplan for OK18

Periode Forhandlingsforløbet Aktiviteter i DS
April – september 2017 Medlemsdebat Debatten foregår på arbejdspladserne, i DS’s regioner og på hjemmesiden.
August 2017 Udtagelse af krav på det statslige område – frist i DS er 15. august DS’s hovedbestyrelse udtager krav, og kravene på det statslige område koordineres i CO10/CFU.
September – december 2017 Udtagelse og udveksling af krav på det kommunale og regionale område DS’s hovedbestyrelse udtager krav til arbejdsgiverne. Kravene koordineres med andre organisationer inden de udveksles med arbejdsgiverne. På det statslige område koordineres kravene i CO10/CFU. På det kommunale/ regionale område koordineres kravene i OAO/Forhandlingsfællesskabet.
December 2017 – februar 2018 Forhandlinger DS’s forhandlingsdelegation er mandat-givende på vegne af hovedbestyrelsen under forhandlingerne.
Marts – april 2018 Afstemning om forhandlingsresultatet DS holder TR og medlemsmøder om resultatet.
DS’s medlemmer stemmer om forhandlingsresultatet via urafstemning.
 April 2018  De nye overenskomster træder i kraft DS og arbejdsgiverne udarbejder nye overenskomster og aftaler.
De færdige overenskomster og aftaler kan læses i Faglig Håndbog.

Hvem forhandler?

Forhandlingsdelegationen for overenskomstforhandlingerne 2018 består af:

Majbrit Berlau
Formand i Dansk Socialrådgiverforening.
Mail: mbb@socialraadgiverne.dk

Mads Bilstrup
Regionsformand i Region Nord
Mail: mb@socialraadgiverne.dk

Anne Jørgensen
Regionsformand i Region Syd
Mail: anj@socialraadgiverne.dk

Rasmus Balslev
Regionsformand i Region Øst
Mail: rhb@socialraadgiverne.dk

Forkortelser og forklaringer

Organisationer

Forhandlingsfællesskabet
Forhandlingsfællesskabet er en ny organisation, stiftet den 8. oktober 2014 og består af organisationerne i det tidligere KTO og Sundhedskartellets organisationer.
Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre organisationerne størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår. Der er 51 medlemsorganisationer med i alt ca. 571.000 medlemmer. Forhandlingsfællesskabet repræsenterer hovedparten af de ca. 649.000 ansatte.
» www.forhandlingsfaellesskabet.dk

OAO (Offentlige Ansattes Organisationer)
OAO arbejder for offentligt ansatte lønmodtagere i kommuner, regioner og stat. OAO’s 27 organisationer med ca. 187.000 medlemmer i den offentlige sektor, herunder. HK/Kommunal og SL.  OAO arbejder bl.a. for at forbedre lønmodtagernes indflydelses- og udviklingsmuligheder på arbejdspladserne på tværs af forskelle i uddannelsesbaggrund, ansættelsesforhold og køn.

OAO ledes af et forretningsudvalg, hvor DS har en plads. OAO’s arbejde omkring overenskomster og aftaler ledes af et forhandlingsudvalg, hvor DS også har plads.
» www.oao.dk

FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd)
FTF er en hovedorganisation på linje med LO og AC. FTF har 70 medlemsorganisationer som medlemmer, og disse organiserer tilsammen ca. 450.000 lønmodtagere. FTF udfører service for medlemsorganisationerne inden for bl.a. uddannelsespolitik, arbejdsmiljø, social- og sundhedspolitik, økonomi og arbejdsmarkedspolitik.

DS har plads i FTF´s forretningsudvalg
» www.ftf.dk

CO10 (Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010)
CO10 er en central forhandlings- og paraplyorganisation for 34 medlemsorganisationer og organisationsdannelser med ca. 40.000 medlemmer – alle ansat inden for statens område. CO 10 har sammen med LC (Lærernes Centralorganisation) dannet forhandlingsfællesskabet SKAF (stats- og kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab). Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO 10 om alle generelle løn-, arbejds- og pensionsvilkår på sine medlemsorganisationers vegne. Det er CO 10’s mål at sikre medlemmerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt en rimelig lønudvikling i forhold til lønudviklingen på den øvrige del af arbejdsmarkedet. CO10 ledes af en bestyrelse, som DS har en plads i.
» www.co10.dk

CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg)
De 3 centralorganisationer i staten (AC, CO 10, og OAO) udgør CFU. CFU forhandler bl.a. generelle lønforhold, barsel og ferie med finansministeren.
» www.cfu-net.dk

SKAF (Stats – og kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab)
SKAF er et samarbejde mellem CO 10 og LC. SKAF driver et fællessekretariat.
» www.skaf-net.dk

Arbejdsgiverparter

KL Kommunernes Landsforening
Kommunernes Landsforening er forhandlingspart for de kommunale arbejdsgivere.
» www.kl.dk

RLTN Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er forhandlingspart for de regionale arbejdsgivere. Arbejdet varetages af Danske Regioner.
» www.regioner.dk

Staten (Moderniseringsstyrelsen)
Overenskomstforhandlinger m.v. på statens område varetages af Moderniseringsstyrelsen, som er en del af Finansministeriet.
» www.modst.dk

Lønbegreber

Generelle lønstigninger
Generelle lønstigninger er lønstigninger, der aftales med samme procentsats til alle offentligt ansatte i form af en procentvis forhøjelse af lønnen. De generelle lønstigninger forhandles af henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og CFU.

Reguleringsordningen
På det offentlige område er aftalt en reguleringsordning, som skal sikre, at lønudviklingen ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private område. Reguleringsordningen udmønter 80% af forskellen

TR-konference 2017 - OK18 og Det gode arbejdsliv

På konferencen blev der holdt flere spændende indlæg af blandt andre formand Majbrit Berlau og FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

» Læs mere 

 

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.