Ny fælles tilkendegivelse om covid-19 situationen på det kommunale arbejdsmarked

Den fælleserklæringen, som KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået om, at medarbejdere kan blive anvist til at varetage andre opgaver, end de normalt udfører, udløber den 31. maj. Parterne har indgået en ny aftale, der blandt andet giver mulighed for at fortsætte eksisterende ordninger indtil 14. juni.

Den 20. marts indgik KL og Forhandlingsfællesskabet en fælleserklæring, som gav mulighed for, at medarbejdere kunne blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomstområder/ fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Fælleserklæringen udløber 31. maj. KL og Forhandlingsfællesskabet er i forbindelse med den gradvise genåbning blevet enige om følgende nye aftale ift. varetagelse af opgaver uden for det normale daglige arbejdsområde.

Aftalen bygger på to modeller:

1: Eksisterende aftaler under fælleserklæringen kan fortsætte uændret dog senest til 14. juni 2020.

2: De lokale parter kan aftale at videreføre allerede indgåede aftaler samt indgå nye lokale aftaler. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • At det er frivilligt for medarbejderne at indgå i en videreført eller en ny aftale
  • At der skal fastsættes en ophørsdato senest 31. august 2020
  • At aftalen skal indgås både med den organisation, medarbejderen tilhører, og den organisation, hvor medarbejderen midlertidigt skal varetage opgaver
  • At medarbejderen fortsætter med deres sædvanlige løn og får udbetalt eventuelle ulempetillæg og mer- og overarbejde i henhold til medarbejderens sædvanlige overenskomst og aftale.

Læs hele aftalen her.