Når medarbejdere havner i gabestokken

Bog om tvangsfjernelsessag udstillede flere medarbejdere i Guldborgssund Kommune. Det var ubehageligt, og der var ikke meget, vi kunne stille op udover at fokusere på medarbejderne, lyder det fra leder.

I efteråret 2011 landede et bogmanuskript i postkassen hos Guldborgssund Kommune. Afsenderen var en journalist, som efterlyste kommunens kommentarer til bogens emne: En tvangsfjernelsessag afgjort af Guldborgssund Kommune. Bogen skulle fortælle faderens historie om hele sagsforløbet, og han havde tilsyneladende givet forfatteren indsigt i alle sagens akter.

Dorthe Mackenzie er børn- og ungechef i Guldborgssund Kommune, og hun husker udmærket, da hun første gang ser bogen.

– Det så ikke rart ud. Én af vores socialrådgivere hænges ud med fuldt navn og arbejdsfunktion, og hun beskrives i det hele taget i ikke så pæne vendinger. Vi er vant til at politikere og ledere hænges offentligt til tørre, men ikke vores medarbejdere. Så det var en helt ny situation, forklarer Dorthe Mackenzie.

Udover at blive nævnt med fuldt navn beskrives socialrådgiveren i bogen blandt andet som havende et stenansigt med knaldrød læbestift på, og som en person, der ruller med øjnene, kvidrer og kvækker og indirekte truer et familiemedlem.

Research: Ikke meget håndfast at gøre

Et team af medarbejdere i kommunen gik straks i gang med at undersøge, hvad man kunne stille op. Men det stod lige så hurtigt klart, at der ikke var mange håndfaste ting at gøre.

– Juridisk kunne vi ikke stille noget op, da der ikke var grundlag for at bruge injurieparagrafferne. Så pilen pegede hurtigt mod mere bløde handlemuligheder, og jo især, hvordan vi bedst kunne tage hånd om vores medarbejdere, siger Dorthe Mackenzie.

Hun fortæller også, at kommunen bevidst valgte ikke at kommentere bogen over for journalisten. Dels fordi det ikke er muligt at komme ind på nærmere detaljer i anbringelsessagen på grund af tavshedspligten og det etiske hensyn til borgerne, men også for at lade bogen være, hvad den var – en borgers beskrivelse af sin oplevelse med kommunen.

Løbende inddragelse af medarbejderne

Når kommunen nu ikke kunne trække i diverse juridiske håndtag, hvordan kunne medarbejderne så skærmes mod ubehagelige følger af den offentlige gabestok, som bogen muligvis ville føre med sig? Dorthe Mackenzie fortæller:

– Vi valgte at have tæt kontakt med især den udstillede socialrådgiver og socialrådgiverens tillidsrepræsentant under hele processen. Dels for at forklare, at der ikke var så mange slagkraftige handlemuligheder, som man måske skulle tro. Men også for at have en dialog om, hvordan vi så bedst kunne skærme medarbejderne mod ubehagelige følger af bogen, siger Dorthe Mackenzie.

I dag er bogen udkommet, og ifølge Dorthe Mackenzie har den bidraget til, at kommunen nu er opmærksom på, at dette er et arbejdsvilkår for alle kommunale medarbejdere, og det skal der tages hånd om.