DS advarer: Økonomi må ikke overtrumfe faglighed

Det er fuldstændig utilstedeligt, at Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, har truet med at fyre kommunens familierådgivere på grund af budgetoverskridelser, mener DS: Politikerne må ikke presse medarbejdere til at ignorere faglige hensyn på grund af økonomi.

Det er helt og aldeles uacceptabelt, at politikere truer kommunale medarbejdere i et forsøg på at få dem til at tilsidesætte faglige vurderinger på baggrund af økonomiske hensyn.

Så klar er kritikken fra Dansk Socialrådgiverforening, efter at Esbjerg Kommunes borgmester Johnny Søtrup (V) har truet med at fyre hele kommunens familieafdeling.

– Det er fuldstændig utilstedeligt, at en politiker på den måde forsøger at true socialrådgiverne til at ignorere faglige hensyn, mener formand i Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd, Anne Jørgensen.

Truslen fra borgmesteren kom, efter at kommunen er blevet tvunget til at godkende en tillægsbevilling på 50 millioner kroner til området for anbringelser og udsatte børn i forbindelse med, at familieafdelingen tidligere på året fik en ekstrabevilling på 30 millioner kroner.

Efter henvendelse fra DS: Fuld tiltro til ansatte

Da borgmester Johnny Søtrup havde fremsat fyringstruslerne tog Dansk Socialrådgiverforening straks kontakt til den administrative ledelse i Esbjerg Kommune, som understregede både over for DS og medarbejderne i Esbjerg Kommune, at man har fuld tiltro til kommunens familierådgivere. Desuden har DS gennem hele forløbet haft tæt kontakt med tillidsrepræsentanterne for Esbjergs socialrådgivere.

DS har også gjort Johnny Søtrup bekendt med deres kritik af hans opførsel og har afkrævet en undskyldning til medarbejderne. En undskyldning borgmesteren endnu ikke har givet.

Også medarbejderne i familieafdelingen har kritiseret borgmesteren i et åbent brev:

”Tidligere tiders efterslæb har betydet, at der er kommet pres på foranstaltningerne, hvilket medfører øgede udgifter. Vi oplever stor fokus på økonomi og kvalitet i foranstaltningerne, vi arbejder målrettet på at overholde de lovgivningsmæssige krav samtidig med at give familierne den rette støtte.”

”At du som øverste politiske leder offentligt signalerer manglende tillid til, at vi kan løse opgaven, betyder at borgerne får mistillid til os og vores arbejde og det dermed bliver mere vanskeligt at løse opgaven i samarbejde med familierne. Vi oplever, at du underkender vores faglighed og den store indsats vi dagligt leverer i vores arbejde,” fremgår det blandt andet i brevet.

Medarbejderne er positivt indstillet i forhold til at arbejde med kommunens nye strategi på området. De efterlyser blot en undskyldning fra borgmesteren.

Esbjerg-sag spøger stadig

I 2012 fik Esbjerg Kommune hård kritik for gennem en periode på to og et halvt år ikke at reagere på fem underretninger om en mands seksuelle misbrug af børn. Kritikken førte til, at Ankestyrelsen lavede en undersøgelse af 100 børnesager som viste, at der var fejl i 77 ud af 100 sager.

Sagen førte til, at kommunen opnormerede med 12,5 ekstra stillinger og sænkede sagstallet for at sikre forsvarlige faglige rammer.

Netop i lyset af Ankestyrelsens undersøgelse og de foranstaltninger, kommunen har været nødt til at foretage sig i den forbindelse, er borgmesterens trusler særligt uforståelige, mener Anne Jørgensen.

– Indsatsen for at rette op på tidligere tiders fejl, som har skyldtes uacceptable arbejdsforhold, har fordyret indsatsen. Nu truer borgmesteren så det personale, som arbejder så hårdt for at få situationen bragt i orden og sikre den faglige og lovmæssige indsats. Det er helt uacceptabelt og ikke set før. Det er svært at forstå, at borgmesteren ikke vil give medarbejderne en undskyldning.

Regionsformanden henviser til Ombudsmandens udtalelser i forbindelse med kommunale besparelser på børneområdet, hvor han blandt andet pointerer, at ”En stram udgiftsstyring må ikke få den konsekvens, at man glemmer den retlige ramme, som Folketinget har udstukket.”

Det skal kommunerne huske, understreger Anne Jørgensen.

– For det er netop et politisk pres, som det Esbjergs borgmester udtrykte med sin trussel om fyring, der i yderste konsekvens kan føre til dårlige børnesager – hvor der ikke bliver handlet fagligt forsvarligt, fordi systemet bliver presset af politiske og økonomiske signaler.