OK18: Lønnen stiger igen pr. 1. april på statens område

OK18 betød gode lønstigninger gennem hele overenskomstperioden. Og pr. 1. april 2019 får du den næste, hvis du er ansat på en statslig arbejdsplads. Overenskomsterne er nu under redigering

Ved OK-18 er der som bekendt aftalt lønstigninger i hele perioden. De to første lønstigninger er effektueret i 2018, og nu får I den næste stigning.

Pr. 1.april 2019 stiger lønnen med 0,92 %. Så tjek din lønseddel og se, hvad overenskomsten har givet dig denne gang i lønstigning. Næste stigning kommer 1. oktober 2019.

Overenskomster er ved at blive redigeret sammen med Moderniseringsstyrelsen. Det betyder, at I snart kan se de forbedringer, der er aftalt ved OK18. Forbedringerne blev aftalt med virkning fra 1.oktober 2018, så der er også nogle af jer og jeres medlemmer, der har reguleringer til gode.

  • Underviserne på sosu-skolerne får forbedret pensionssatsen til 17,6 %.
  • Underviserne på Professionshøjskolerne får en lidt højere basisløn på trin 7 og trin 8.
  • For socialrådgivere i staten stiger basistrin 2.

Så snart overenskomsterne er redigeret færdig og skrevet under, kan ændringerne udmøntes.