OK15-forhandlinger går ind i den afgørende fase

DS indleder i næste uge sine egne OK-forhandlinger med arbejdsgiverne. Delresultater med generelle lønstigninger samt styrkelse af barselsforhold og fokus på arbejdsmiljø tegner til et fornuftigt samlet OK-resultat, vurderer DS-formand Majbrit Berlau.

I næste uge – uge ni – indleder Dansk Socialrådgiverforening forhandlingerne med arbejdsgiverne om socialrådgivernes egne overenskomster.

De generelle OK-aftaler, som her i februar er indgået på henholdsvis det kommunale, det statslige og det regionale område, giver et fornuftigt udgangspunkt for Dansk Socialrådgiverforenings afgørende forhandlinger med arbejdsgiverne, som blandt andet fastsætter socialrådgivernes pension og arbejdstidsforhold, vurderer DS-formand Majbrit Berlau.

– Selvom det ikke er et prangende resultat, er det et fornuftigt udgangspunkt for DS’ egne OK-forhandlinger, som vi afslutter med udgangen af februar, siger hun.

DS’ specifikke OK-forhandlinger for socialrådgivere i regionerne afsluttes ligesom på det kommunale og statslige område i slutningen af februar.

Lærerforlig giver ro – også for DS

Majbrit Berlau understreger, at et vigtigt skridt mod DS’ afsluttende forhandlinger blev taget, da Lærernes Centralorganisation opnåede et forlig med arbejdsgiverne fra KL.

– I Forhandlingsfællesskabet ventede vi med at gennemføre de generelle forhandlinger, indtil lærerne havde fået et resultat i hus. Ved OK13 formåede arbejdsgiverne at isolere lærerne, og et af målene med at skabe Forhandlingsfællesskabet var, at faggrupper ikke igen måtte blive efterladt på perronen. Det, at lærerne har fået en aftale, giver en helt anden ro på, nu hvor DS og de andre organisationer skal forhandle hver for sig.

Sådan foregår OK-afstemningerne

Resultatet af Dansk Socialrådgiverforenings OK-forhandlinger med de kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere forventes at ligge klar senest inden udgangen af februar. Det samlede resultat skal herefter godkendes af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse med henblik på at sende det til urafstemning.

Info om afstemning vil blive sendt direkte via post og mail, og medlemmerne opfordres derfor til at sikre, at deres kontaktoplysninger i DS’ medlemsdatabase er korrekte.


Få DS-forhandlerne ud på din arbejdsplads

Når de endelige forhandlingsresultater ligger fast ved udgangen af februar, vil Majbrit Berlau og resten af Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation besøge en række faglige klubmøder rundt om i landet for at redegøre for OK15-resultatet, inden resultatet skal til urafstemning blandt DS-medlemmerne.

Hvis du ønsker at holde et klubmøde med en DS-forhandler på din arbejdsplads, skal du kontakte din DS-region, eller en af DS’ konsulenter på det statslige område, afhængig af, om du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat.

Desuden holdes der møder for tillidsrepræsentanter, hvor OK15-resultaterne også vil være på dagsordenen. I Region Øst finder mødet sted tirsdag den 3. marts, i Region Syd holdes møde fredag den 13. marts og i Region Nord mandag den 16. marts.