Søg støtte til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Har I ondt i det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Så er der gratis hjælp at hente fra et konsulentkorps, der er et resultat af OK15.

Er der problemer med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Så er der hjælp at hente. Som et resultat af overenskomstforhandlingerne i 2015 blev KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet enige om sammen at oprette et fælles konsulentkorps, som skal hjælpe de kommunale arbejdspladser med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Samarbejdet er døbt SPARK (Samarbejdet om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne), og nu er fem SPARK-konsulenter klar til at hjælpe rundt om i kommunerne. SPARK tilbyder støtte og sparring til ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads. Målet er, at deltagerne får viden og redskaber til at arbejde videre med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

Ideer til at tackle arbejdsmiljø-problemer

Der er netop åbnet for ansøgninger til SPARK-konsulenterne, og arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Elisabeth Huus Pedersen, opfordrer arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR), tillidsrepræsentanter (TR) og ledere til at søge om støtte, hvis de oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø, som de har brug for ideer til at tackle:
– Vi ved, at det kan være svært at få styr på, hvilke handlemuligheder man har, hvis arbejdspladsen for eksempel har udfordringer med omstillingsprocesser, arbejdsmængden eller problemer med trusler og vold. Uløste problemer kan virkelig presse det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det oplagt at benytte sig af muligheden for at få sparring fra de dygtige konsulenter i SPARK.

Med udgangspunkt i arbejdspladsen

Konsulentkorpset skal gøre trioen (AMiR, TR og leder) eller det lokale MED-udvalg bedre i stand til selv at handle på de konkrete udfordringer, der opleves på arbejdspladsen. SPARK-konsulenten tager udgangspunkt i den kerneopgave, arbejdspladsen har, og byder så ind med viden og erfaring om psykisk arbejdsmiljø og ideer til forløb, man selv kan arbejde videre med.
Der er altså ikke tale om medarbejderseminarer, undervisning eller hjælp til eksempelvis trivselsmålinger, men derimod om hjælp til AMiR, TR, leder og MED-udvalg til selv at kunne arbejde videre med at styrke det psykiske arbejdsmiljø, understreges det på Personaleweb’s side om SPARK.

Fire aktuelle temaer

Forud for dannelsen af SPARK er der researchet i arbejdet i kommunerne, og på den baggrund er der udvalgt fire aktuelle temaer, som SPARK-konsulenterne arbejder indenfor:

  1. Usikkerhed og utryghed, som kan skabes af forandringer og omstillinger.
  2. Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning.
  3. Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
  4. Problemer ift. arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Sådan søger I om støtte fra SPARK

Det skal være en enig trio eller lokalt MED-udvalg, som skal ansøge gennem et kort ansøgningsskema. Man skal være klar til at gå i gang med forløbet inden for et halvt år, når man søger. De første forløb starter allerede 1. maj.

Læs meget mere om SPARK på www.sparkweb.dk.