Har du gode TR-vilkår?

De gode TR-vilkår på statslige arbejdspladser kommer ikke nødvendigvis af sig selv. DS står klar til at sparre og hjælpe dig med at forbedre dine vilkår.

Dit arbejde som tillidsrepræsentant er afgørende for dine kollegaers arbejdsliv. Men TR-opgaverne prioriterer ikke altid sig selv i en travl socialrådgiverhverdag, derfor er gode vilkår for TR-arbejdet helt nødvendigt for at kunne løfte TR-opgaverne i hverdagen.

Udgangspunktet er som bekendt, at du som TR skal have den fornødne tid til TR-hvervet. TR-vilkårene på hver arbejdsplads er imidlertid vidt forskellige og derfor er der heller ikke en fælles tilgang eller opskrift til at opnå tilfredsstillende vilkår for TR-arbejdet. Det, som virker på den ene arbejdsplads, virker ikke på den anden arbejdsplads.

På nogle arbejdspladser er det således en forhandlet aftale om tid og/eller sagsreduktion, som er nødvendig. På andre arbejdspladser er der mere brug for en forventningsafstemning, hvor TR og DS-konsulent vurderer en hensigtsmæssig strategisk indsats med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Det kan fx være i forhold til arbejdspladsens historik for TR-vilkår, TRs opbakning fra klubbens side og TRs samarbejdsrelationer med den lokale ledelse. Jo højere legitimitet TR er i besiddelse af i forhold til klubben og ledelsen på arbejdspladsen, jo bedre TR-vilkår vil der kunne opnås.

Du kan altid drøfte dine TR-vilkår med din DS-konsulent til TRUS-samtaler eller ved andre lejligheder og sammen finde den vej eller strategi, der giver bedst mening i forhold til netop din arbejdsplads og dine TR-vilkår.

Du kan altid drøfte dine TR-vilkår med din DS-konsulent til TRUS-samtaler eller ved andre lejligheder, og sammen kan I finde den vej eller strategi, der giver bedst mening i forhold til netop din arbejdsplads og dine TR-vilkår.