Guide: Sådan arbejder du trygt ude

Antallet af trusler og vold mod offentligt ansatte er stigende. Det gælder også for socialrådgivere. Ny pjece giver med enkle råd inspiration til at forebygge trusler og vold mod medarbejdere, der møder borgeren uden for arbejdspladsen.

En ny pjece ”Arbejd trygt ude” giver råd til forebyggelse af trusler og vold mod medarbejdere i udgående funktioner, væk fra den faste arbejdsplads.

Pjecen er særdeles relevant for socialrådgivere, lyder det fra arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Elisabeth Huus Pedersen.

– Tryghed på arbejdet har stor betydning, når man arbejder med mennesker. Ikke mindst, når mødet med borgeren foregår uden for den faste arbejdsplads, hvor der hverken er nødudgange eller alarmknapper.

Socialrådgivere med udgående funktioner som eksempelvis opsøgende gademedarbejder, fremskudt sagsbehandler, tilsynsførende i Kriminalforsorgen, opsøgende medarbejder i psykiatrien er typisk uden kolleger, når de møder borgeren.

– Det er vigtigt at lave en risikovurdering, inden socialrådgiveren tager afsted. Det gælder også for børnesagsbehandlere, støttekontaktpersoner og mentorer, som tager på hjemmebesøg, understreger hun.

Sikkerhed på gadeplan

Pjecen er lavet af BrancheArbejdsmiljøRådene (BAR). Dansk Socialrådgiverforening har siddet med i styregruppen, og flere af foreningens medlemmer har bidraget til indholdet på baggrund af deres praksiserfaringer.

En af dem er Jane Laustsen, socialrådgiver og arbejdsmiljørepræsentant i Projekt Udenfor.

– Vi blev opmærksomme på, at vi har nogle særlige udfordringer, fordi halvdelen af medarbejderne arbejder hovedparten af deres arbejdstid på gaden med de allermest udsatte og kontaktafvisende hjemløse. De medarbejdere skulle vi også inddrage i sikkerhedsrunderingerne – som vi skal foretage to gange om året – men jeg kunne ikke finde noget materiale om det. Så ringede jeg til arbejdsmiljøkonsulenten i Dansk Socialrådgiverforening og forklarede, at vi har brug for nogle redskaber til at vurdere sikkerheden for vores opsøgende medarbejdere – og derefter blev der taget initiativ til at lave materialet.