Leder: Bak op om arbejdsmiljøkampagnen: Tid til socialt arbejde

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 13. november 2019.

Arbejdsmiljøet er i den grad sat øverst på dagsordenen. Både lokalt og i hele DS.

Det er nu, at du sammen med dine arbejdskolleger skal gå aktivt ind i kampagnen og fortælle, hvad du ønsker.

Det er vigtigt, at alle medlemmer deltager i vores snak om socialrådgivernes arbejdsmiljø, tager aktivt del i forslag til indsatser, tager del i ansvaret for at få problemer frem i lyset, og tager medansvar for, at der sker forebyggende handlinger, der sikre et bedre arbejdsmiljø, både for dig selv og dine kolleger.

Så jeg håber, at I på klubmøder og personalemøder vil få socialrådgiverne til at tilmelde sig kampagnen, og få dem til aktivt sammen med jer at sætte grænser for, hvad I skal finde jer i. Samt arbejde for at forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Lige nu, hvor mange af de lokale budgetter i kommunerne står på nedskæringer og fyring af medarbejdere, er det helt aktuelt, at I får aktiveret jeres kolleger, så I står sammen, og at I får opbakning til jeres arbejde som TR og AMiR, når I samarbejder med ledelsen i dagligdagen, i TRIO-møder og i MED-udvalg.

Det er så vigtigt, at problemerne løses kollektivt, og at der sættes ind med hjælp og støtte så tidligt som muligt, så vi undgår, at de rammer individuelt med stresssygemeldinger. Det er jo nemt at sige, men meget sværere at gøre i virkeligheden. For hvordan siger man fra? Hvordan siger man, at det vil vi simpelthen ikke finde os i? Det er her klubbens kreativitet skal i spil og afsøge nye og anderledes måder at gøre omverdenen opmærksom på, at handling giver forvandling.

De undersøgelser, jeg netop har hørt om på Socialrådgiverdage, bekræfter endnu en gang, hvor vigtigt det er, at der er tid til at borgeren har indflydelse på egen plan, og at der er tid til at opbygge relationer mellem borgeren og socialrådgiveren, så der er tillid og tro på forandring og mulighed for at flytte sig ”i den rigtige retning”. Når socialrådgiveren har godt med tid og faglighed, så går det borgerne bedre. Det ved de fleste socialrådgivere, men der er mange politikere, der ikke erkender denne sammenhæng. Så der er et stort politisk oplysningsarbejde om, hvad der er fundamentet for godt socialt arbejde og for progression i arbejdet med mennesker.

Lokalt i Region Syd vil vi understøtte arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladserne, både på TR-møder og i AMiR-arbejdet, og vi kommer meget gerne ud på klubmøder med kollegaerne.

I skal endelig huske at kontakte os så tidligt som muligt, når arbejdsmiljøet presses.

Bedste hilsner
Anne Jørgensen
Regionsformand