Socialrådgivere strejker i Sydjylland

Medarbejderne ved fagforeningen BUPL’s lokale afdeling i Sydjylland - heriblandt tre socialrådgivere - har siden mandag den 12. maj strejket som konsekvens af et sammenbrud i deres lønforhandlinger.

Strejken, som har været i gang siden mandag morgen, er igangsat efter at langvarige forhandlinger mellem BUPL Sydjylland på arbejdsgiversiden og de ansatte er brudt sammen.

Blandt de strejkende medarbejdere er tre medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, samt medlemmer af 3F, HK og DJØF.

De strejkende DS-medlemmer får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste under strejken, understreger Anne Jørgensen, regionsformand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd.

Stridens kerne: Halv løn for ekstra arbejde

BUPL-afdelingen ønsker, at nye medarbejdere fremover skal arbejde to timer mere om ugen, men kun have løn for den ene ekstra arbejdstime. Dette har medarbejderne stemt nej til efter forhandlinger i Forligsinstitutionen.

På baggrund af medarbejdernes nej har Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse besluttet ikke at godkende forhandlingsresultatet.

Der er fortsat bestræbelser i gang på at få løst konflikten, fortæller Anne Jørgensen.

– Organisationerne er indstillet på at forhandle hvornår det skal være. Så vi håber naturligvis på en snarlig løsning.