Socialrådgiverforening tilfreds med trepartskommissorium

Det er lykkedes at få krav om bedre arbejdsmiljø, en tillidsreform og fokus på dimittendledighed med i trepartsforhandlingerne. Og det slås fast, at beskæftigelsesindsatsen også fremover skal være placeret i kommunerne. Socialrådgivernes formand bakker op om kommissoriet, men understreger, at arbejdstiden ikke skal op nu.

I dag blev der officielt taget hul på trepartsforhandlingerne, og det er i sidste time lykkedes at få krav om bedre arbejdsmiljø, en tillidsreform og fokus på nyuddannedes ledighed med i kommissoriet for trepartsforhandlingerne.

Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, er tilfreds med, at regeringen har lyttet til kritik af, at arbejdsmiljø tidligere ikke var nævnt i kommissoriet.

– Fagbevægelsens forslag er, at man sidestiller psykisk og fysisk arbejdsmiljø i loven, og jeg er glad for, at trepartsforhandlingerne nu også kommer til at handle om arbejdsmiljø. Det er nødvendigt, når regeringen forventer, at vi fremover skal være længere tid på arbejdsmarkedet, siger Bettina Post.

Udsigt til mindre bureaukrati

Hun er glad for, at regeringen med en tillidsreform for den offentlige sektor lægger op til, at socialrådgiverne kan blive befriet for unødigt bureaukrati.

– Det er absolut nødvendigt, at der bliver luget ud i meningsløse regler og bureaukrati. Fokus i vores arbejde har flyttet sig væsentligt fra dialog og samarbejde med borgerne om de gode løsninger til administration, metodekrav og registrering. Det skal der altså gøres noget ved, så vi kan bruge vores faglighed til det, vi er uddannet til.

Kommunalt forankret beskæftigelsesindsats

Kommissoriet lægger også op til at drøfte beskæftigelsesindsatsen, og i kommissoriet står der sort på hvidt, at ”grundlaget for drøftelsen er en kommunalt forankret beskæftigelsesindsats”.

– Det er jeg rigtig glad for. Det er ingen hemmelighed, at jeg har været imod hovedorganisationernes ønske om at flytte beskæftigelsesindsatsen væk fra kommunerne. Der er overhovedet ikke dokumentation for, at problemerne i beskæftigelsesindsatsen skyldes placeringen i kommunerne. De skyldes snarere bureaukrati, uheldige refusionsordninger og elendig it, pointerer Bettina Post.

Hun glæder sig også over, at der frem for primært at være fokus på flere praktikpladser til eleverne på erhvervsskolerne, nu også er fokus på dimittendledigheden.

20.000 ekstra job – men hvordan?

Det er hovedorganisationen FTF, som repræsenterer socialrådgiverne ved forhandlingerne. Bettina Post har en plads i FTF’s forretningsudvalg, så selv om hun ikke sidder med ved det store forhandlingsbord – hvor de tre parter regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne er repræsenteret – er hun meget tæt på forhandlingerne.

Formålet med trepartsforhandlingerne er ifølge regeringsgrundlaget, at arbejdsudbuddet skal øges med en værdi på fire milliarder kroner. Det svarer til cirka 20.000 ekstra job.

Kommissoriet lægger op til, at forskellige virkemidler til at øge arbejdstiden skal vurderes: Antallet af ferie- og helligdage, normalarbejdstiden, mere fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, flere på fuld tid frem for på deltid, mindre sygefravær.

Øget arbejdstid er stor knast

Bettina Post erkender, at den store knast i forhandlingerne er, hvordan – og ikke mindst hvornår – arbejdsudbuddet skal øges.

– Jeg synes, at kommissoriet samlet set peger på rigtig mange fornuftige håndtag, vi kan dreje på, så det ærgrer mig, at fokus indtil nu har ligget så tungt på at øge arbejdstiden. Fagforeningerne vil gerne være med til at tage ansvar, men det giver ikke mening at øge arbejdstiden, mens ledigheden er høj. Så Dansk Socialrådgiverforening ønsker ingen automatik i forhold til, hvornår og hvordan arbejdstiden skal sættes op, siger Bettina Post.

Hun fremhæver, at Dansk Socialrådgiverforenings holdning er, at parterne må genoptage forhandlingerne om arbejdstiden, når konjunkturerne er vendt.

Trepartsforhandlingerne forventes at være afsluttet senest 1. juli.