DS advarer imod snæver visitation til ressourceforløb

Socialrådgivernes formand advarer imod at lade visitationen til ressourceforløb være lige så snæver, som den er til førtidspension i dag. - Vi skal have fat i folk, inden de udstødes fra arbejdsmarkedet, siger Bettina Post.

Formålet med ressourceforløbene er at hjælpe udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor nytter det ifølge Bettina Post ikke noget, hvis man vælger at lade visitationen til forløbene være lige så snæver, som den er til førtidspension i dag.

”Det giver slet ikke mening, hvis man først træder til der, hvor man nu tænker på førtidspension. Min forestilling er, at vi skal have fat på folk, inden de når til en langvarig udstødelse fra arbejdsmarkedet”, siger Bettina Post til bladet ”Kommunen”.

Det er pt. uklart, hvem der får adgang til ressourceforløbene, som skal erstatte førtidspensionen og hjælpe udsatte borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Ifølge ”Kommunen” er Socialdemokraterne åbne over for en lempelig visitation, mens Venstre ønsker snævre visitationskriterier. Og de Konservative vil arbejde for meget klare regler, så der ikke på tværs af kommunerne bliver stor forskel på, hvor mange der får et ressourceforløb tildelt.

Ressourceforløb skal være en tidlig indsats

Bettina Post understreger, at hvis de såkaldte ressourceforløb skal resultere i, at færre havner på førtidspension, skal forløbene kunne være et tilbud med det samme, ”alarmklokkerne” begynder at ringe.

En pointe, som Bettina Post også fremhævede, da regeringen fremlagde sin førtidspensionsreform i februar.

Ingen skal leve for korttidsydelser i lange perioder

Og i Dansk Socialrådgiverforenings udspil om rehabiliteringsindsats – som svarer til det, regeringen i sit udspil kalder ressourceforløb – understreges det, at et rehabiliteringsforløb skal kunne tilkendes på mange forskellige tidspunkter i en ledighedsperiode.

Og så snart det bliver klart for sagsbehandleren, at forløbet kan blive langvarigt, og at borgerens problemer er komplekse og sammensatte, skal der kunne tilkendes et aktivt rehabiliteringsforløb.

– Forløbene er en mulighed for at sætte ind med en tidlig indsats på flere fronter samtidig med, at det er en metode, der sikrer, at ingen tabes i systemet eller henvises til at leve for korttidsydelser i lange perioder, siger Bettina Post.