Hvem skal have Lillebror Prisen 2012?

Kender du en eller flere socialrådgivere, der har ydet en ekstraordinær indsats til glæde for børn og unge i Danmark? Så kan du indstille dem til Lillebror Prisen på 50.000 kroner.

Børnehjælpsdagen søger netop nu kandidater til den årlige Lillebror Pris på 50.000 kroner.

Prisen tildeles én eller flere personer, foreninger eller organisationer, som i det forgangne år har ydet en ekstraordinær indsats, for eksempel over for børn og unge eller i forbindelse med et humanitært projekt.

Forslag til prismodtagere skal indeholde en kort motivering og sendes til Børnehjælpsdagens priskomité, som vurderer de indkomne indstillinger. Alle kan indstille kandidater eller sig selv til prisen, der gives til både nye og eksisterende initiativer.

Lillebrorprisen uddeles i år for 20. gang, og det sker i midten af april på Københavns Rådhus. Sidste år gik den til foreningen ”Livline i Sorgen”, som yder støtte til børn og unge, der enten har mistet eller er ved at miste en forælder. Med prisen følger desuden en statuette af ‘Lillebror’ lavet af billedhuggeren Hanne Varming.

Deadline for indstillinger er den 24. februar kl. 12.

Send din indstilling til:

Børnehjælpsdagen
Øresundsvej 148
2300 København S
Eller send en mail til se@bhd.dk

Læs mere om Lillebror Prisen og betingelser for indstilling.