2018 vil også stå i ledelsens tegn

2017 gav os en ledelseskommission, som for alvor åbnede debatten om god offentlig ledelse. Her har Ledersektionen sat et solidt, socialfagligt ledelsesaftryk. Tavshed fra ledelsesfronten udebliver – også i 2018, skriver Anders Fløjborg i sin nytårshilsen.

God offentlig ledelse er mere end nogensinde i fokus i øjeblikket – først og fremmest med ledelseskommissionens arbejde, der har forsynet os med en åben spilleplade: Hvad, mener vi, kendetegner god offentlig ledelse, hvilken betydning har den for effekten af indsatserne for borgerne og for medarbejdernes trivsel og præstationer? Og sidst, men ikke mindst: Hvordan kan den blive endnu bedre? For som kommissionsformand Allan Søgaard Larsen har påpeget igen og igen: Vi starter på et højt niveau i Danmark sammenlignet med andre lande, både i Europa og resten af verden.

Vil sætte en retning mange år frem

Jeg har som formand for Ledersektionen siddet med i følgegruppen til ledelseskommissionen og har, som I kan læse i artiklen Ledelseskommissionen rammer indenfor skiven, særdeles positive forventninger til de anbefalinger, vi inden længe får præsenteret. Jeg mener, at de vil sætte retningen for ledelsen af den offentlige sektor i mange år. Og jeg har gjort mit til at sætte god offentlig ledelse og ikke mindst god socialfaglig ledelse på dagsordenen, både til følgegruppemøderne, og hvor jeg ellers er kommet frem i årets løb.

En vigtig post i den sammenhæng er også FTF’s Lederråd og forretningsudvalg, hvor jeg fortsætter i 2018. Diskussionerne i rådet på tværs af lederfagligheder henover hele det offentlige velfærdsområde er med til at give os alle indsigt i, hvor vigtigt det er at kunne tænke i sammenhæng og helheder for at styrke effekten af vores indsatser for borgerne. Netop det, som regeringen lægger op til med både ledelseskommission og sammenhængsreform.

Hold fast i det socialfaglige blik i ledelse

Den opgave stopper ikke med årsskiftet. Som socialrådgiveruddannede ledere skal vi blive ved med at understrege, hvad det betyder at have sit socialfaglige blik og indsigt med i sin daglige ledelse.

For at fastholde det høje niveau i vores egen ledelsespraksis har vi i Ledersektionen igen i år arbejdet for at give medlemmerne tilbud om temadage, blandt andet med Annette Klausen Bengtsson om at lede 360 grader og med Bo Vestergaard på Socialrådgiverdage. Og vi har arrangeret debatmøde i regi af Offentlig Ledelse på Folkemødet med stor succes – noget, vi planlægger at gentage i 2018.

Nye visioner for lederområdet

Løn er vigtigt for os alle. Derfor har vi i årets løb afholdt medlemsmøder for at få jeres input og krav til lederlønnen som en del af OK18-forberedelserne. Tilbagemeldingen fra møderne har været positiv, og derfor planlægger vi at gentage tilbuddet om, at I kan møde jeres regionsformand og et medlem af bestyrelsen i 2018.

Indadtil har lederområdet i DS skiftet politiske hænder, så det fremover er næstformand Niels Christian Barkholt, der i tæt samarbejde med Ledersektionens bestyrelse og medlemmer vil tegne området. Visioner og ambitioner folder han og jeg ud i et fælles blogindlæg: Ledernes stemme skal styrkes.

Min forventning er derfor, at der bliver ligeså livligt og travlt på den offentlige ledelsesscene i 2018 som i året, der gik. Vi må forvente, at ledelseskommissionens anbefalinger vil få betydning for vores position som ledere og derfor også for de mange forskellige øjne, der hviler på os.

I efteråret 2018 har vi generalforsamling i Ledersektionen, hvor jeg ser frem til at møde mange af jer. Frem til generalforsamlingen vil vi arbejde på at komme tættere på jer for at blive klogere på, hvad som optager jer fagligt og ledelsesmæssigt. Det vil vi gøre i samarbejde med Niels Christian Barkholt og regionsformændene.

Vi følger også op på lederpolitikken og dens handleplaner som et led i DS 2022 (projekt til udvikling af DS’ organisation mod Stærkere Fællesskaber i 2022, red.). Her er mange emner, fronter og perspektiver at bearbejde, og det har vi brug for jeres input til. Vi har også nogle temadag i støbeskeen til jer og som nævnt en workshop på Folkemødet. Dem kan I læse mere om i kommende nyhedsbreve.

Tak for i år

Så alt i alt er der god gang i ledelse – både indadtil i DS og udadtil. Jeg glæder mig til at møde jer ’derude’ og debattere god offentlige ledelse, også i 2018. Indtil da vil jeg sig tak for i år, ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.