SPARK – tilbud om netværk om psykologisk tryghed

SPARK tilbyder et nyt netværksforløb om psykologisk tryghed for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på kommunale arbejdspladser.

Netværket skal mødes 3 gange 4 timer i en periode på ca. 8-9 måneder. Mellem netværksmøderne skal deltagerne eksperimentere, udvikle og sætte gang i prøvehandlinger på egen arbejdsplads.

I får et trygt og fortroligt læringsrum, hvor I kan dele udfordringer og succeser med hinanden.

Der vil være max. 45 deltagere pr. netværk, som afvikles i henholdsvis Aarhus og Odense. Der skal være deltagere fra både ledelsesside og medarbejderside. Deltagelsen er gratis, men arbejdspladsen skal selv betale for transport.

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. SPARK-tilbuddet er aftalt ved overenskomstforhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabets og KL.

Ansøgningsfristen er 18. juni 2024.

Læs mere om SPARK

» Viden på tværs: SPARK-netværk om psykologisk tryghed
» Viden på tværs: Introduktion til SPARK