Flere kommunale valgsejre til socialrådgivere

Adskillige socialrådgivere havde succes ved kommunalvalget 19. november. I en række kommuner er socialrådgivere kommet i byrådet, og i Aalborg er en socialrådgiver blevet rådmand.

Enhedslistens fremgang og Socialdemokraternes og SF’s tilbagegang var flere steder en afgørende faktor for socialrådgivere, som stillede op til kommunalvalget. Flere socialrådgivere har fået genvalg, andre er kommet i byrådet for første gang, mens enkelte socialrådgivere måtte afgive deres plads i byrådet, da stemmerne fra kommunalvalget 19. november var talt op.

I København tager Enhedslistens Signe Færch endnu en tørn i borgerrepræsentationen. Hun glæder sig både over et flot personligt resultat og over Enhedslistens kanonvalg, hvor godt hver femte københavner stemte på partiet. Hun håber på at kunne fortsætte sit politiske arbejde på socialområdet i den kommende valgperiode.

– Det helt store projekt er at få gennemført den tillidsreform, som handler om at afbureaukratisere og skabe mere rum for den enkelte frontmedarbejder, siger Signe Færch.

Efter to uger med fri fra arbejde og valgkamp på fuld tid glæder hun sig nu til igen at se socialrådgiverkollegerne i Greve Kommunes Familierådgivning, hvor hun arbejder til daglig.

Socialdemokraternes Henrik Appel blev genvalgt, mens partifællen Mette Laurberg er nyt medlem af borgerrepræsentationen.

Socialrådgiver bliver rådmand i Aalborg

I Aalborg Kommune er Enhedslistens Lasse Olsen, som er uddannet socialrådgiver, blevet rådmand for Miljø og energi. Rådmandsposten kom i hus på baggrund af Enhedslisten flotte valgresultat, hvor partiet gik fra 0 til 3 mandater i kommunen.

– Jeg er både stolt og beæret over, at vælgerne har vist os den tillid, som har gjort det her muligt. Jeg mødte min kommende forvaltningsdirektør i går, og nu skal jeg bruge den næste måneds tid på virkelig at få fod på stofområdet.

Lasse Olsen har de seneste fire år læst politik og administration på Aalborg Universitet, men den tidligere jobcenter-tillidsrepræsentant er ikke i tvivl om, at også hans socialrådgiverbaggrund kan komme ham til gode i det nye hverv.

– Som socialrådgiver er jeg vant til krydspresset fra borgere og systemet. Og den erfaring er meget værdifuld, når jeg fremover bliver konfronteret af pres fra vælgere, embedsværk og så videre. Jeg har nogle helt konkrete erfaringer, jeg kan trække på der.

Helle Frederiksen,  1. viceborgmester i Aalborg Kommune, blev genvalgt, mens Nuuradiin Hussein er nyt medlem af byrådet. Begge blev valgt ind for Socialdemokraterne.

SF’s tilbagegang koster pladser

SF oplevede tilbagegang i flere kommuner, hvilket fik indflydelse på flere af de socialrådgivere, som var opstillet for partiet. Det gjaldt blandt andet i Odense, hvor partiet gik fra seks til to mandater, og socialrådgiver Annette Blynél mistede sin plads i byrådet. Det samme gjaldt for fag- og partifællen Susanne Munkholm Hammelboe, som må tage afsked med pladsen i Favrskov Kommunes byråd.

I Mariagerfjord Kommune er SF også gået tilbage, men partiets spidskandidat, socialrådgiver Melanie Simick, bevarer som den eneste SF’er sin plads i byrådet. Her får hun igen selskab af fagfællen Peter Muhl, som også opnåede genvalg for Socialdemokraterne.

Valgsucces rundt om i landet

Fanø, Horsens, Køge, Ringsted, Silkeborg, Skanderborg og Varde er også blandt de kommuner, hvor socialrådgivere er blevet valgt ind.

I Køge Kommune kunne Socialdemokraternes Lissie Kirk glæde sig over personlig fremgang og genvalg, mens partifællen Marie Stærke måtte afgive borgmesterposten til de konservative efter 90 år med socialdemokratisk styre i kommunen.

– Jeg er på den ene side meget glad for mit genvalg og på den anden side meget ked af, at vi har mistet borgmesterposten. Jeg er træt men fortsat i adrenalintilstand, indtil det hele falder på plads, og der bliver tid til at slappe lidt af, fortæller den selvstændige socialrådgiver.

Hun håber at kunne fortsætte arbejdet med sine mærkesager i byrådet – erhverv og beskæftigelse eller social-, sundheds- og handicapområdet.

I regionsrådet for Region Midtjylland blev socialrådgiver Hanne Roed valgt ind som nummer et på den radikale liste, mens Lis Jensen, kandidat for Enhedslisten, er kommet i regionsrådet for Nordjylland.