Nye regler om arbejdstidsregistrering

1. juli træder nye regler i kraft om registrering af arbejdstid. Få en kort introduktion her.

Som følge af en EU-dom skal alle ansatte registrere al deres arbejdstid. Hensigten er at forpligte arbejdsgiveren til at kunne dokumentere, at hviletids- og arbejdstidsbestemmelserne overholdes. Formålet med den nye lov er således at beskytte de ansatte.

Konkret betyder det, at al arbejdstid skal registreres, også den halve time derhjemme om aftenen, eller et kort telefonopkald på en fridag. Når dokumentationen er præcis, kan arbejdsgiveren ikke undskylde sig med, at man ikke var klar over, hvor meget medarbejderen egentlig arbejder.

Hvad går hviletids- og arbejdstidsbestemmelserne ud på?

Kort fortalt har man ret til 11 timers sammenhængende hvileperiode inden for hver periode på 24 timer samt et ugentligt fridøgn i tilknytning til den daglige hvileperiode.

48-timersreglen betyder, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode ikke må overstige 48 timer inklusive overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en periode på fire måneder (eksklusive ferie og sygdomsperioder).

Mere info kommer

Selvom loven træder i kraft 1. juli, mangler der fortsat den uddybende bekendtgørelse samt vejledning fra Arbejdstilsynet. Derfor vil der komme flere informationer om de nye regler senere.