Voldsramte børn: Sådan får I os til at fortælle om overgreb

Hvordan bliver børn trygge nok til at fortælle om et overgreb i hjemmet? Det giver børn, som selv har været udsat for vold - en række bud på. Et af dem lyder: Sørg for, at børnene er beskyttede, når forældrene bliver konfronteret med mistanken om vold.

Børnerådets ekspertgruppe med børn, der selv har været udsat for vold, giver nu en række anbefalinger til, hvordan man gør børn trygge nok til, at de tør fortælle om et overgreb i hjemmet.

Et af rådene lyder: ”Børnenes frygt for sanktioner er så dominerende, at det er utrolig vigtigt, at børnene kan bede om hjælp på en tryg måde, hvor de er sikre på at være beskyttede imod forældrenes reaktioner, når forældrene bliver konfronterede med mistanken om vold.”

Anbefalingen er hentet fra pjecen ”Hvis man ikke kan stole på sine forældre, hvem kan man så stole på?”

29 procent udsat for vold

Selv om det er 20 år siden, at revselsesretten blev afskaffet, viser Børnerådets nyeste undersøgelse blandt elever i 7. klasse, at 29 procent har været udsat for vold derhjemme inden for det seneste år.

På baggrund af de mange voldsramte børn har Red Barnet taget initiativ til at holde en række fyraftensmøder for socialrådgivere og socialrådgiverstuderende i ni kommuner og på ni uddannelsesinstitutioner, hvor der sættes fokus på omfang og typer af vold, den skærpede underretningspligt og de personlige og faglige barrierer, man som fagperson udfordres af i mødet med udsatte børn og unge.


Børnenes råd til socialrådgivere

I pjecen giver de voldsramte børn anbefalinger til en række fagfolk, voldsramte børn, familiemedlemmer, naboer, venner og venners forældre. Børnenes anbefalinger til socialrådgiverne lyder:

  • Indse og erkend, at nogle børn bliver behandlet dårligt.
  • Opsøg viden om vold mod børn, så du er bedre klædt på til at spotte og hjælpe børnene.
  • Vis oprigtig interesse over for barnet, og fasthold fokus på barnets trivsel.
  • Sørg for kontinuitet i sagsbehandlingen, så børnene undgår udskiftning i sagsbehandlere.
  • Tro på det, børnene fortæller.
  • Sørg for, at børnene er beskyttede, når forældrene bliver konfronteret med mistanken om vold.
  • Vær opmærksom på børnenes reaktioner, og gennemsku børnenes masker.
  • Bliv bedre til at gennemskue forældre, der spiller skuespil og fx lyver og er falske.