Rekordstort studieoptag presser arbejdsmarkedet

Over halvdelen af de arbejdsløse socialrådgivere er nyuddannede, og et rekordhøjt antal socialrådgiverstuderende vil i de kommende år gøre det endnu sværere at trænge ind på jobmarkedet.

Selvom ledigheden blandt socialrådgivere er steget de seneste år, så den i dag ligger på omkring 3,4 procent, er den stadig væsentligt lavere end de godt seks procent, som ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik er gennemsnittet for hele arbejdsmarkedet.

Ledigheden blandt socialrådgivere koncentrerer sig imidlertid om én bestemt gruppe: Hele 57 procent af de arbejdsløse socialrådgivere i foråret 2013 var såkaldte dimittender, hvilket er den gruppe, nyuddannede socialrådgivere hører under i a-kassesammenhæng. Til sammenligning udgør dimittender kun godt en fjerdedel af de ledige lærere og pædagoger.

Flere job – men også flere om buddet

Fra foråret 2007 til foråret 2013 er der kommet godt 1500 flere kommunale socialrådgiverstillinger. Men det er ikke nødvendigvis blevet nemmere for de nyslåede socialrådgivere at komme i job af den grund, forklarer Esben Hallundbæk Hansen fra Dansk Socialrådgiverforenings medlemsafdeling.

Samtidig med, at antallet af socialrådgivere ansat i kommunerne er steget, er studieoptaget på socialrådgiveruddannelserne også skudt kraftigt i vejret. Fra godt 1100 optagne om året før 2008 til 2088 optagne i 2013, hvilket er det højeste antal nye studerende på socialrådgiveruddannelsen nogensinde.

– Selvom der er kommet flere job, er der også flere om buddet, og den tendens fortsætter de næste år, hvor stadig flere forventes at dimittere fra studiet, fortæller Esben Hallundbæk Hansen.

Med til historien hører, at Dansk Socialrådgiverforening har godt 1190 arbejdende medlemmer over 60 år, som i løbet af de nærmeste år kan forventes at forlade arbejdsmarkedet til fordel for en mindre hektisk tilværelse som pensionist eller efterlønner – og overlade roret til de nyuddannede.

Svært at skaffe praktikpladser

Det rekordstore optag medfører dog et problem, som i sidste ende kan skade uddannelsens kvalitet. Sådan lyder advarslen fra de socialrådgiverstuderendes organisation, SDS.

– Vi er bekymrede for, om uddannelsesinstitutionerne vil kunne skaffe det nødvendige antal relevante praktikpladser. Mange skoler har allerede svært ved det, og de har et enormt benarbejde foran sig, hvis de skal kunne sende endnu flere studerende i praktik. Praktikken er en utroligt vigtig del af uddannelsen, og den skal være relevant og gøre os mere fagligt kvalificerede, siger formand for SDS Katrine Gudmandsen.

SDS-formanden glæder sig dog over den store interesse for socialrådgiverstudiet.

– Det vidner om en stigende interesse for vores fag blandt unge og om, at mange ønsker at tage det ansvar for vores velfærdssamfund, man gør som socialrådgiver, siger hun.

I Socialrådgiveren nr. 9/13 kan du læse mere om både ledigheden og det rekordhøje optag på socialrådgiveruddannelserne.