DS til borgmestre: Drop sparekniv og invester i vækst

Sammen med ni andre fagforbund opfordrer Dansk Socialrådgiverforening landets borgmestre til at tage et medansvar og få gang i væksten, så der kan blive skabt nye job. Siden 2009 er der blevet 30.000 færre job i kommunerne.

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med ni andre fagforbund sendt et brev til landets borgmestre og kommunalpolitikere2013-06-Borgmesterbrev, hvor de opfordrer dem til at se ud over de kortsigtede besparelser og tage et medansvar for at få gang i væksten igen.

Nye regnskabstal viser, at kommunerne i 2012 brugte 5,3 mia. kr. mindre på service, end de havde budgetteret med og næsten 8 mia. kr. mindre end oprindeligt aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2012.

Siden 2009 er beskæftigelsen i landets kommuner faldet med 30.000 fuldtidsstillinger. I brevet påpeges det, at størstedelen af de store personalereduktioner kunne være undgået, hvis kommunerne havde brugt de penge, som de fik lov til at bruge med økonomiaftalerne.

Underforbrug giver ikke mening

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, siger:
– Det er problematisk, at kommunerne sparer mere end det, budgetterne dikterer. Kommunernes underforbrug giver ikke mening i en tid, hvor der er brug for vækst og flere job.

Kommunerne har flere gange begrundet underforbruget med de sanktioner, de er underlagt fra Finansministeriets side, hvor kommunerne bliver straffet, hvis de bryder budgetterne.

Økonomiske sanktioner burde være lempet

Majbrit Berlau er kritisk over for, at finansministeren har valgt ikke at lempe sanktionssystemet i økonomiaftalen med kommunerne for 2014.

– Det er desværre blevet til en stram økonomiaftale, hvor sanktionssystemet ikke er lempet. Så selv om det er valgår, risikerer vi, at kommunalpolitikerne opretholder sparekursen af frygt for regeringens økonomiske sanktioner. Det rammer både de offentligt ansatte og borgerne. Vi har brug for modige politikere, som kan være med til at sætte gang i væksten, skabe arbejdspladser og genskabe optimismen i samfundet, lyder det fra Majbrit Berlau.