OK21: Alle forlig er i hus

Med forliget mellem Danske Regioner og Dansk Socialrådgiverforening er alle aftaler i forbindelse med OK21 nu på plads. Resultatet har været forbi DS' hovedbestyrelse, som enstemmigt anbefaler medlemmerne at stemme ja ved den kommende urafstemning.

Hvad betyder forligene for dig, der er ansat i kommune eller region?

Reallønnen er sikret de næste tre år med en lønstigning på 5,02% til alle. For ansatte i basisstillinger forbedres pensionen fra 15 % til 15,3 %. Reguleringsordningen videreføres og sikrer, at lønnen følger lønudviklingen i den private sektor. Og så får socialrådgiverne del i den ligelønspulje, der på sigt skal gøre op med ligelønsproblematikken fagene imellem.

Der er kommet flere penge til Kompetencefonden, hvor du kan søge midler til efter- og videreuddannelse. Der skal ske en udvikling af nye uddannelser i psykisk arbejdsmiljø – herunder frivillig lederuddannelse. Og der indføres ret til løn under sorgorlov (26 uger til begge forældre, hvis man mister et barn).

Ved OK18 sikrede DS en højere pension til kommunalt ansatte socialrådgivere med en kandidatuddannelse i socialt arbejde. Denne gang lykkedes det at hæve regionalt ansatte socialrådgivere med en kandidatuddannelse til en pensionsprocent på 18,58, hvilket svarer til øvrige kandidater på det regionale område.

Hvad betyder forligene for dig, der er ansat i staten?

Først og fremmest er reallønnen sikret de næste tre år med en lønstigning på 4,42% til alle. Reguleringsordningen videreføres og sikrer, at lønnen følger lønudviklingen i den private sektor. Som noget nyt indføres en seniorbonus, som svarer til to dage, der efter eget valg kan veksles til fritid, ekstra løn eller indbetaling på pensionsopsparingen.

En ny arbejdstidsaftale for undervisere på SOSU-skolerne afløser Lov 409, som de har været omfattet af siden 2013. Undervisere på professionshøjskolerne har også opnået forbedringer i rammerne for deres arbejdstid: I deres overenskomst præciseres det, at der skal sikres åbenhed og transparens i planlægningen af arbejdsopgaverne. Derfor skal underviserne fremover ved normperiodens start have en drøftelse med deres leder om sammenhængen mellem arbejdsopgaver og tid.

Kompetencefonden med midler til efter- og videreuddannelse fortsætter. Der indføres ret til løn under sorgorlov (26 uger til begge forældre, hvis man mister et barn). Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø videreføres.  Og endelig præciseres det i TR-aftalen, at tillidsrepræsentanten og ledelsen skal drøfte reduktion i arbejdsopgaver i forbindelse med valg eller genvalg af tillidsrepræsentant.

Urafstemning

Den 10. marts åbner afstemningen om OK21-forligene for det kommunale og regionale område. Alle socialrådgivere ansat i kommuner, regioner og på det private område stemmer samlet om forligene på det kommunale og regionale område. Urafstemningen slutter den 24. marts (kl.23.59).

Den 17. marts åbner afstemningen for det statslige område, og den slutter også den 24. marts (kl.23.59).

Du stemmer enten via direkte link i mail eller sms, som alle stemmeberettigede får tilsendt. Eller via socialraadgiverne.dk/OK21, hvor du kan stemme med NemId.

Husk at opdatere dine medlemsoplysninger, så du kan være med til at stemme om dine løn- og arbejdsvilkår for de kommende tre år.

På socialraadgiverne.dk/OK21 kan du læse mere om, hvad du stemmer om.  Hvis du har spørgsmål til selve afstemningen, kan du ringe på hovednummeret 70 10 10 99 i normal telefontid (kl. 9-14).