Vi vil ikke udføre samlebåndsarbejde

Åbent brev til beskæftigelsesministeren

Kære beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Vi har som socialrådgivere i landets jobcentre arbejdet på nye måder med ledige under corona-krisen, og resultaterne har været gode. Nu er det på tide, at I politikere udviser tillid til os.

Forleden satte vores kollega Lone ord på noget, vi alle har oplevet under corona-krisen: Fraværet af meningsløse krav til vores arbejde har givet en langt bedre kontakt med især udsatte ledige.

– I stedet for at indkalde Hans til endnu en samtale ud fra en af jobcentrets skabeloner med flere siders lovgivning og trussel om sanktion havde jeg tid til at sætte mig ned og skrive et brev til ham på helt almindeligt ‘menneskesprog’. Og så ringer jeg tirsdag klokken 12, og hvad tror du, der sker? Han tager telefonen. Fordi, siger han, det er første gang, at ‘et rigtigt menneske’ fra kommunen skriver til ham.

Nedlukningen kastede hele samfundet ud i et ufrivilligt, socialt eksperiment. Vi socialrådgivere arbejder primært med mennesker, der også har andre udfordringer end ledighed – typisk med en kombination af psykiske udfordringer, dårligt helbred og sociale problemer – og vores erfaringer under corona-krisen er, at tid til arbejdet, fagligheden og muligheden for at møde den enkelte ledige som et helt menneske er det, som skal til for at hjælpe det enkelte menneske videre.Vi har fortsat vores arbejde under nedlukningen, fundet kreative løsninger og holdt samtaler med borgerne.

Vi har i den grad levet op til jeres tillid og understøttet borgerne i at komme nærmere arbejdsmarkedet – også i en svær tid.

Derfor undrer vi os også over, at I ikke laver en overgangsordning på vores område, ligesom I har gjort for dagpengemodtagerne. Vi skal fra den ene dag til den anden op i samme urealistisk høje arbejdstempo med de samme lovfastsatte krav om samtaler og tilbud, som før corona-krisen – og samtidig indhente efterslæbet fra corona-krisen. Det er ikke forsvarligt, hverken fagligt, over for borgerne eller i forhold til vores arbejdsmiljø, og det virker for os, som om I ikke har tillid til vores arbejde og faglighed – at vi holder kontakt til borgerne og sørger for at hjælpe dem. Men det helt modsatte er tilfældet.

Under nedlukningen erfarede vi, at vi kan hjælpe borgerne meget bedre, når vi får lov at prioritere, hvornår vi har samtaler med hvilke borgere og om hvad. Det betyder nemlig, at borgerne dels oplever, at vi møder dem som hele mennesker, fordi vi kan løfte blikket fra dem formalistiske spændetrøje af regler og krav, dels at samtalerne giver mening.

Det må ikke blive samtaler for samtalernes skyld og samlebåndsarbejde. Det har vi i flere år forsøgt at komme væk fra.

Konkret foreslår vi derfor, at perioden fra 1. marts til 1. juli 2020 tages ud af beregning af de 6 måneder og bliver en såkaldt ’død periode’, nøjagtig som for dagpengemodtagerne. Det betyder, at kommunerne ikke vil blive målt på antallet af samtaler i den periode, og at vi derfor ikke skal indhente den del af efterslæbet – begge dele er mere end rimeligt.

Herudover foreslår vi, at vi tager ved lære af nedlukningsperioden og tager skridt hen imod færre fastsatte krav og endnu mere frihed til at planlægge den rette indsats for og med den enkelte.

Vi vil ikke lave samlebåndsarbejde, men i stedet understøtte og hjælpe mennesker i arbejde.

Venlig Hilsen

Mette Louise Brix, formand for Dansk Socialrådgiverforenings beskæftigelsesfaggruppe og 173 Socialrådgiver og TR, som arbejder med på beskæftigelsesområdet.

Medunderskrifter på notat til beskæftigelsesministeren;

1. Irene Lauritzen

2. Heidi Elna Poulsen

3. Niels-Henrik Bo Krüge

4. Henriette Heneberg Grønnebæk Hansen

5. Marie Højrup

6. Tine Hellerup Nielsen

7. Jeanette T. Pedersen.

8. Tina Axelsen Holm

9. Niels Ulsing

10. Roar Mohammed Johansen

11. Karina Skov Terkelsen

12. Sidse Fisker

13. Ulrik Jensen

14. Melanie Aviles Morales Jensen

15. Katja Gregersen Lauridsen

16. Mie Vode Moll

17. Lotte Bjørnstad Jacobsen

18. Lene Knudsen Præstekjær

19. Irene Lauritzen

20. Gitte Westergaard

21. Anette Aagaard

22. Susanne Fredgart

23. Marianne Prill

24. Christina Eilers

25. Maiken Husted Christensen

26. Isabella Anna Gei

27. Lene Boeriis Thomhav

28. Janne Kringelum

29. Gitte Stage Heier

30. Tania Larsen Kvist

31. Jean Lin Flory

32. Trine Langhoff

33. Michael Pedersen

34. Wioleta Antonsen

35. Signe Elsborg Sørensen

36. Renée Fanøe-Christensen

37. Jean Stenfeldt

38. Natalie Atukunda Kora

39. Line Kabell Christoffersen

40. Jeanne Hedin

41. Maria Hovgaard

42. Kim Askjær

43. Knud Peter Jensen

44. Irene Lauritzen

45. Marianne Pedersen

46. Gitte Høstgaard

47. Lea Jørgensen

48. Hanne Majgaard Nielsen

49. Sara Marie Rasmussen

50. Luise Nielsen

51. Iman Aziz

52. Pia Tolstrup

53. Ruby Hjort

54. Jesper Nissen

55. Tanja Jørgensen

56. Nicolas Barnstien

57. Maria Sørensen

58. Anja Husted Rasmussen

59. Michaela Lindblad

60. Marion Broby Lorenzen

61. Edna Jersesnan

62. Mia Larsen

63. Lotte Pernille

64. Sophie Raklev Holmboe

65. Maja Nielsen

66. Henriette Schytz

67. Maria Lejbach

68. Susan Schmidt Mortensen

69. Trine Vestergaard

70. Anne Sindahl Ejlersen

71. Margit Laila Petersen

72. Heidi Skovgaard

73. Maria Klougart

74. Birgitte Falk

75. Hanne Bjerremand

76. Belinda Philipsen

77. Linda Rasmussen

78. Mette Sehested

79. Maria Riber

80. Hanne Sørensen

81. Karen-Marie Adamsen

82. Caroline Villadsen

83. Line Vinding

84. Nicolai Pedersen

85. Bodil Arp Rasmussen

86. Lene Lind Pedersen

87. Karina Kaalund

88. Rete Nielsen

89. Mariann Christensen

90. Sabrina Barrett

91. Kamilla Lund

92. Louise Allentoft Rasmussen

93. Maria Buje Jacobsen

94. Lene Hestbæk

95. Charlotte Kure Vibjerg

96. Mie Ryborg Larsen

97. Pia Askjær

98. Nancy Søndergaard

99. Rebecca Irmgart Engberg

100. Andreas Holdgaard Meineche

101. Elisabeth Stage Heier

102. Cecilie Rasmussen

103. Lisa Tidemand Larsen

104. Ida Andersen

105. Jette Christensen

106. Livia Sheila Bang

107. Stine Søndergaard

108. Ferita Kandic

109. Helel Hansen

110. Mia Stige Nielsen

111. Carina jacobsen

112. Peter Nielsen

113. Pernille Skov Manthey

114. Sylvia Kurzawa

115. Ida Renneberg

116. Tri Tran

117. Dorte Vestergaard

118. Lisabella Østergaard

119. Anne Mette Jørgensen

120. Isabell Langhoff

121. Stine Øllegaard

122. Camilla Hardø

123. Karen Cornelia Bjørling-Poulsen

124. Knud Erik Andersen

125. Louise Pehrson

126. Camilla Andersen

127. Sanne Erlang Sørensen

128. Anne-Rose Margrethe Jensen

129. Christine Villadsen

130. Marie Ankerstjerne

131. Lone Engels

132. Steffie Laursen

133. Rasmine I.S. McTurk

134. Sandra Blumensaadt

135. Susanne Both

136. Rikke Troelsen

137. Michael Pedersen

138. Hanne Sørensen

139. Conny Knigge

140. Christine Damkjær Petersen

141. Chopi Ata Salih

142. Anja Andersen

143. Betina Agger

144. Matilde Hansen

145. John Johansen

146. Muna Bergmann Bruun

147. Lisbeth Byg

148. Kamilla Harbo

149. Rikke Helk

150. Kim Lyhne

151. Henrik Lollesgaard

152. Flemming Laursen

153. Peter Dentov

154. Eske Nielsen

155. Stine Pallisgaard

156. Thomas Stengaard

157. Janne Loftager

158. Heidi Lind Pedersen

159. Lone Kaczmarek

160. Anita Westergaard

161. Kali Aziz

162. Ósk Wall

163. Anne Marie Klein Andreassen

164. Nina Larsen

165. Ninna Kragh

166. Anette Gerda Brockdorff

167. Anne Sofie Boysen

168. Mette Smed Madsen

169. Nina Larsen

170. Matilde Hansen

171. Birgit Larsen

172. Helle Nørgaard