København investerer i flere sagsbehandlere på handicapområdet

Politikerne på Københavns rådhus lyttede til et åbent brev fra socialrådgivere og afsatte 15 millioner kroner om året til en bedre og hurtigere sagsbehandling til borgere med handicap.

København investerer i flere sagsbehandlere på handicapområdet

Photo: iStock.com

Det sociale område har fået et løft. Sådan karakteriserer socialborgmester i København, Mia Nygaard (R), den budgetaftale for 2019, der blev indgået fredag i sidste uge.

– Vi får flere sagsbehandlere, så vi kan give borgere med handicap en hurtigere behandling af deres sager, sagde hun, da budgetaftalen blev indgået.

De næste tre år bliver der afsat yderligere 15 millioner kroner om året til styrket sagsbehandling og kompetenceudvikling på handicapområdet. De skal bruges til ”bedre kvalitet på handicapområdet, bl.a. væsentlig flere sagsbehandlere,” står der i budgetaftalen.

Politikerne lytter

Tre dage før budgetaftalen blev indgået, modtog Mia Nygaard et åbent brev fra tillidsrepræsentanterne på Borgercenter Handicap i København, der gjorde opmærksom på, at ressourcerne ikke er fulgt med antallet af københavnere med handicap, og at København er en af de kommuner, der bruger færrest ressourcer på handicapområdet.

– Det er godt at opleve, at politikerne lytter, når socialrådgiverne fortæller om den virkelighed, de oplever, siger Rasmus Balslev, der er formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst.

De 15 millioner kroner til flere sagsbehandlere falder på et tørt sted, for Borgercenter Handicap har i mange år ligget underdrejet, fortæller Rasmus Balslev.

– Konsekvensen har været lange sagsbehandlingstider, en konstant stor medarbejderudskiftning og meget utilfredse borgere og pårørende, som i flere omgange har råbt op i medierne. Jeg er så glad for at se, at der langt om længe kommer reelle opnormeringer, og forhåbentlig er det blot første skridt på vejen til bedre rammer for socialfaglige indsatser og en mere attraktiv arbejdsplads for socialrådgiverne. Mit indtryk er, at der både hos politikerne og ledelsen er vilje til forandring, siger han.

Løftestang

Tillidsrepræsentanterne på Borgercenter Handicap er også glade for de midler, der bliver tilført handicapområdet.

– Vi ser det som en stor løftestang og anerkendelse i en positive retning, idet det gør det muligt at forsætte det gode arbejde til fordel for både borgere og medarbejdere. Byen vokser, og der kommer flere mennesker til med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som har brug for hjælp, siger tillidsrepræsentant Annbrit Sass Nielsen.

Hun opfordrer socialrådgivere i de kommuner, hvor der endnu bliver forhandlet budgetaftaler, til at sende et åbent brev til politikerne, som en måde at søge indflydelse på det politiske niveau og på hvordan ressourcer bliver fordelt.

– Det er også vores opgave som socialrådgivere at være talerør for dem, som ikke har mulighed for at råbe politikerne op og forklare, hvorfor der skal tilføres flere ressourcer til netop deres område, siger Annbrit Sass Nielsen.