DS og Danske Regioner vil sikre socialfaglig indsats i psykiatrien

Den socialfaglige indsats i psykiatrien presses af, at en væsentlig del af socialrådgivernes opgaver ikke tæller i den såkaldte ydelsesregistrering. Det vil DS og Danske Regioner have ændret

Den såkaldte ydelsesregistrering i psykiatrien medfører, at alle psykiatriske ambulatorier
får udstukket tal for, hvor mange specifikke opgaver af forskellig art, de skal løse i løbet af en dag. Hvis tallet ikke nås, kan det få betydning for, hvor mange penge det enkelt ambulatorie får året efter.

Men som Socialrådgiveren tidligere har beskrevet, er der dog det væsentlige problem, at en stor del af blandt andet socialrådgivernes opgaver som eksempelvis samtaler med patientens pårørende, netværksmøder og opringninger til andre myndigheder – for eksempel jobcenteret – ikke tælles med som udførte ydelser.

Derfor skal Dansk Socialrådgiverforening og en række andre organisationer nu mødes med Danske Regioner for at drøfte mulighederne for sammen at udvikle en ny og mere inddragende styringsmodel, som tager udgangspunkt i at sikre kvaliteten i indsatsen.

– Den nuværende model kan tvinge regionerne til at nedprioritere den tværfaglige og sociale indsats i psykiatrien på grund af kortsigtede økonomiske besparelser. Det skader helhedsindsatsen for borgerne, det skader socialrådgivernes arbejdsmiljø og det kan blive dyrt både menneskeligt og økonomisk, advarer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Behov for hurtig løsning

Også Dansk Sygeplejeråd, Dansk Psykolog Forening, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen er med i samarbejdet om en ny styringsmodel.

Allerede i foråret anerkendte sundhedsminister Nick Hækkerup (S), at der er behov at udvikle en ny styringsmetode i psykiatrien. Han påpegede dog samtidig, at en ny styringsmetode havde lange udsigter.

For at udarbejde forslag til en holdbar løsning så hurtigt som muligt, vil Dansk Socialrådgiverforening og de andre faglige organisationer sætte sig sammen med Danske Regioner allerede i løbet af efteråret.