Principafgørelse presser kommunale tidsfrister

Ny afgørelse kræver, at kommuner konkret vurderer, om en række borgere skal flyttes fra integrationsydelse til kontanthjælp. Afgørelsen gør det sværere at overholde tidsfrister, advarer Københavns Kommune. KL kræver kompensation fra ministeriet.

Som følge af et orienteringsbrev til kommunerne fra integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg samt en principafgørelse fra Ankestyrelsen, skal landets kommuner genåbne en lang række sager og foretage konkrete vurderinger af, om borgere, som er sat på integrationsydelse, i virkeligheden er berettiget til kontanthjælp.

Men kommunerne får adskillige ekstraopgaver som følge af praksisændringen, og det presser sagsbehandlingen. Blandt andet skal kommunerne af egen drift genåbne samtlige relevante sager og kontakte borgerne.

Som følge af disse ekstraopgaver vil kommunernes interesseorganisation, KL, kræve kompensation fra ministeriet.

Godt 1100 borgere vurderes at være i målgruppen for overflytning fra integrationsydelse til kontanthjælp. Men det samlede antal sager, som kommunerne skal gennemgå, kan blive endnu højere.

København: Sagsbehandlingen presses

I Københavns Kommune er sagsbehandlerne gået i gang med at gennemgå alle sager om danske statsborgere, der har fået integrationsydelse på baggrund af ophold i et EU/EØS-land.

Borgerne vil blive kontaktet i de kommende måneder, fortæller Dorthe Vang Kristensen, centerchef i kommunens Ydelsesservice.

Københavns Kommune har ansat vikarer til at håndtere en større del af ekstraopgaverne, men eksempelvis komplicerede spørgsmål om genplacering på korrekt kontanthjælpsydelse kræver håndtering af erfarne kontanthjælpssagsbehandlere.

Kommunen vurderer, at ekstraopgaverne i alt vil kræve fem fuldtidsmedarbejdere i seks måneder at udføre.

– Gennemgangen vil få betydning for, hvor lang tid der går, før den nuværende udfordring med overholdelse af sagsbehandlingsfristen på ansøgninger om kontanthjælp er håndteret, vurderer Dorte Vang Kristensen.

Ministerie har ikke taget stilling til kompensation

På baggrund af en foreløbig sagsgennemgang skønner Københavns Kommunes Ydelsesservice, at der skal ske en konkret, individuel vurdering af borgers tilknytning til Danmark i 300 sager, hvor borger nu modtager integrationsydelse.

– Dertil kommer cirka 200 sager, hvor borger i en tidligere periode har modtaget integrationsydelse, men i perioden eventuelt skulle have modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp på baggrund af tilknytning, lyder det fra centerchefen.

Forvaltningen vil så vidt som muligt minimere disse konsekvenser ved at bruge vikarer og overarbejdstid. Samtidig afventer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en udmelding fra ministeriet og KL om en mulig kompensation for ekstraopgaverne.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at der endnu ikke er taget stilling til en eventuel kompensation til kommunerne.

Også Dansk Socialrådgiverforening har opfordret til at sikre, at de faglige rammer for kommunernes genåbning af sagerne er i orden.