Kommuneaftale udvikler ikke velfærden

Læs Mads Bilstrups kommentar til den aftale, som regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået om kommunernes økonomi. Han er skuffet over, at regeringen ikke leverer et løft af den kommunale velfærd - efter mange år med underfinansiering.

Den offentlige sektor er helt afgørende for, at vores samfund fungerer og udvikler sig til det bedre. Under corona-krisen har vi på mange områder set, hvad friere rammer og mere tid til hver enkelt borger betyder: Pædagogerne melder, at færre børn per voksen har givet mere nærvær og fordybelse med børnene. Lærerne fortæller, at de med halvt så mange børn har haft frihed til at undervise på nye måder målrettet den enkelte elev.

Og socialrådgiverne oplever, at færre proceskrav, mere plads til socialfagligheden og tid til arbejdet med socialt udsatte mennesker har givet bedre kontakt med borgerne og større arbejdsglæde. Alt det kræver investeringer i velfærden, og det leverer kommuneaftalen desværre ikke. Aftalen er ikke en fremadrettet investering i en velfærd, som sigter mod at forbedre udsatte borgeres liv og værdighed.

Til gengæld er det godt at se, at regeringen fastholder fokus på udsatte børn og unge. Fra Dansk Socialrådgiverforenings side er vi klar til at spille ind med gode forslag til en ny Barnets Lov, og hvordan vi kan sikre ordentlig tid til det sociale arbejde. Ret til efteruddannelse, færre sager pr. socialrådgiver og to på de svære sager er blandt vores bud på, hvordan vi kan sikre mere kontinuitet, bedre inddragelse af børn og familier og et bedre arbejdsmiljø. Men også det kræver penge på bordet.

Det er også godt at se, at regeringen og KL nu fremlægger en tidsplan for arbejdet med den nye Hovedlov – den lov, som skal samle lovgivningen og sikre en helhedsorienteret indsats for borgere med mange og komplekse problemer. Dansk Socialrådgiverforening har været med til at føde ideen, og vi er fortsat stærkt engageret i arbejdet.

Endelig vil jeg fremhæve, at regeringen og KL har aftalt at inddrage erfaringerne fra beskæftigelsesområdet under corona-nedlukningen i arbejdet med en såkaldt nærhedsreform. Jeg hører fra socialrådgivere på jobcentrene, at suspenderingen af de sædvanlige krav og regler blandt andet har givet faglig frihed for socialrådgiverne, personlig frihed for borgerne og nye gode muligheder for et mere meningsfuldt samarbejde. De erfaringer spiller vi også gerne ind med.

Læs hele aftalen her.