Herning opruster med flere socialrådgivere

Et stærkt stigende antal underretninger og flere sager har gjort det vanskeligt at overholde tidsfrister på børn- og ungeområdet i Herning Kommune. Derfor har politikerne besluttet at opnormere med seks socialrådgivere.

Modsat flere andre kommuner, hvor der er besparelser på dagsordenen på børn- og ungeområdet, er det lykkedes i Herning Kommune at overbevise politikerne om, at der på baggrund af et stigende antal sager og underretninger er behov for at opnormere.

Politikerne blev orienteret om, at det med den aktuelle normering ville være vanskeligt at overholde lovbestemte tidsfrister i lovgivningen, og at det også gjaldt børn- og ungeforvaltningens politisk besluttede svarfrister. Det førte til, at byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2014 bevilgede tre millioner kroner til at ansætte seks socialrådgivere.

Tillidsrepræsentant Else Marie Ullits Larsen glæder sig over de nye kolleger, som starter i løbet af maj og juni.

– Min afdelingsleder ved godt, at der er forbistret travlt. Der føres statistik over antallet af underretninger, så det har ikke været nødvendigt at holde lange møder for at argumentere for en opnormering, forklarer hun.

Og tallene taler da også for sig selv. I de seneste år er antallet af underretninger tredoblet. I 2012 modtog Herning Kommune cirka 33 underretninger pr. måned, og i 2013 var tallet steget til 107 pr. måned. I 2014 er der allerede kommet 418 underretninger.

Lydhøre politikere

Afdelingsleder for Børn og Forebyggelse, socialrådgiver Majbritt Bak, er glad for, at politikerne var lydhøre over for de faglige argumenter.

– Vi har beskrevet situationen for Familieudvalget og forklaret dem, at vi ikke kan overholde tidsfristerne i de forskellige sager med den nuværende normering. Vi har lavet en opgørelse over vores sagslister, som viser, hvor langt vi er i de forskellige sager, og hvad vi mangler, fortæller hun.

Ud over stigningen i underretninger, er der også sket en stigning i tvangsanbringelser frem for frivillige anbringelser – og tvangsanbringelser kræver ifølge Majbritt Bak mere tid til sagsbehandling.

– Det er positivt og dejligt, at politikerne var enige i vores vurdering af situationen – og at løsningen er at ansætte flere socialrådgivere, siger Majbritt Bak.

Inden opnormeringen havde socialrådgiverne i snit 40 til 50 børnesager, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvordan sagstallet kommer til at se ud efter opnormeringen.  Det skyldes, at børn- og ungeområdet er i gang med en omorganisering, hvor der oprettes et Modtagerteam, som skal visitere alle sager, for at sikre en grundigere og mere målrettet visitation.

Svensk model baner vejen

Ifølge centerchef ved Børn og Forebyggelse, Preben Siggaard, så er kommunens Sverigesprogram, hvor socialrådgiverne har højst 25 børnesager, med til at bane vejen for politikernes opbakning til, at det kan betale sig at investere i flere socialrådgivere.

– I Herning har vi blandt andet på baggrund af Sverigesprogrammet dannet en forståelse for, at der er en sammenhæng mellem de afsatte ressourcer til sagsbehandling og sikringen af fornuftige dispositioner både indholdsmæssigt og økonomisk, siger Preben Siggaard.