Arbejdspres medfører påbud til Randers Kommune

Dårligt arbejdsmiljø på grund af højt arbejdspres og et stort sagsefterslæb har medført påbud til Familieafdelingen i Randers Kommune fra Arbejdstilsynet. Dansk Socialrådgiverforening kræver flere ressourcer.

Familieafdelingen i Randers Kommune har igennem flere år haft et enormt sagsefterslæb i forhold til blandt andet børnesamtaler, paragraf 50-undersøgelser og handleplaner.

Efter et besøg hos Randers Kommunes Familieafdelingen den 8. oktober har Arbejdstilsynet nu udstedt en række påbud på grund af for højt arbejdspres og dårligt arbejdsmiljø.

Det høje arbejdspres på grund af sagsefterslæbet har blandt andet betydet, at socialrådgiverne har haft svært ved at overholde lovgivningens regler om en fire måneders tidsfrist på de store børneundersøgelser.

Da Arbejdstilsynet var på besøg 8. oktober var der efterslæb på 30 sager ud af 52, som var over en måned forsinket.

Lå langt over DS’ vejledende sagstal

Men efterslæbet har tidligere været endnu højere, fortæller Henrik Manero Hald, fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Randers Kommune:

– I starten af 2013 indgik Dansk Socialrådgiverforening en aftale med ledelsen i Randers Kommune om, at sagsbehandlerne på børneområdet højst måtte have 45 sager.

Før da havde sagstallet været oppe på 55-56 sager, hvilket er langt over Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal.

– For at komme efterslæbet til livs blev der opnormeret på området, men ikke i det omfang, vi mener, er nødvendigt. Efterslæbet er mindsket, men konsekvensen har været et ekstremt højt arbejdspres på medarbejderne med blandt andet højt sygefravær til følge.

Ved siden af det høje arbejdspres har socialrådgiverne savnet opbakning fra ledelsen, hvilket også har forværret arbejdsmiljøet, fortæller Henrik Manero Hald.

– Medarbejderne har ikke selv nogen form for beslutningskompetence, og den manglende dialog med ledelsen kombineret med efterslæbet har gjort mange af medarbejderne bange for pludselig at stå med en børnesag, de ikke har kunnet reagere på i tide, som man for eksempel har set det i Brønderslev eller Rebild.

DS: Brug for ressourcer nu

Det store arbejdspres har konsekvenser for både medarbejdere og borgere, understreger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.

– Travlheden gør det svært at overholde loven om de store børneundersøgelser, og efterslæbet medfører risiko for, at der reageres for sent i sager, hvor socialrådgivernes indgriben kan blive afgørende. Det går ud over børn og forældre, men også sagsbehandlerne, som frygter, at der kan være sager, de ikke kan nå at reagere på i tide.

Han opfordrer Randers Kommune til at sikre dialogen mellem medarbejdere og ledelse og til at tilføre flere ressourcer til afdelingen.

– Der er brug for en opnormering på kort sigt, så man kan komme efterslæbet til livs og forbedre arbejdsmiljøet. Så må man på længere sigt se på, om den opnormering skal være permanent, eller om den kan udfases, efterhånden som man kommer ovenpå igen.

Kommune: Flere ressourcer er ikke løsningen

Som følge af påbuddet fra Arbejdstilsynet holdt Randers Kommune en temadag for ledelse og medarbejdere, hvor medarbejderne fik mulighed for at fortælle om problemerne og sætte fokus på mulige løsningsforslag.

På baggrund af tilbagemeldingerne herfra mener børn- og familiechef i Randers Kommune Sonja Møgelsvang dog ikke, at flere ressourcer er løsningen.

– Samarbejdsproblematikker som for eksempel mistillid mellem medarbejdere og ledelse skal ikke løses ved ekstra ressourcer, men via dialog.

Fællestillidsrepræsentant Henrik Manero Hald glæder sig over, at der er påbegyndt en god dialog mellem ledelse og medarbejdere, men han understreger, at der skal følges op med reel handling.

– Det vil vi kæmpe for at holde ledelsen fast på. For ellers kan arbejdsmiljøet i Familieafdelingen nå at blive endnu værre.