Undersøgelse: Flere overgreb på kommunalt ansatte

På trods af at langt de fleste kommuner har indført forebyggende foranstaltninger, så oplever mere end halvdelen af landets kommuner en stigning i antallet af fysiske og verbale overgreb mod de ansatte.

Mere end halvdelen af landets kommuner oplever en stigning i antallet af overgreb mod offentligt ansatte på trods af, at langt de fleste kommuner har indført forebyggende foranstaltninger. 53 procent af de adspurgte kommuner bekræfter, at de oplever, at stadig flere ansatte udsættes for fysiske og verbale overgreb.

Det skriver Danske Kommuner på baggrund af en rundspørge, som magasinet har lavet blandt de sikkerhedsansvarlige i landets 98 kommuner.

Socialrådgivere blandt de mest udsatte

Ifølge undersøgelsen er de mest udsatte grupper socialrådgivere, sagsbehandlere, lærere samt plejepersonale inden for social- og ældreområdet.

Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Ulrik Frederiksen siger:

– I Dansk Socialrådgiverforening har vi også en oplevelse af, at antallet af volds- og trusselsepisoder er stigende. Vores medlemmer giver udtryk for, at den nuværende lovgivning på især beskæftigelsesområdet og sygedagpengeområdet sætter borgerne under et meget stort pres, og at de reagerer i afmagt og frustration.