Ny undersøgelse om APV på offentlige arbejdspladser

DS’ arbejdsmiljørepræsentanter har medvirket i en stor undersøgelse om APV (den lovpligtige arbejdspladsvurdering) på offentlige arbejdspladser. Nu er resultatet kommet.

Over 2.200 AMiR fra arbejdspladser i den offentlige sektor har deltaget i undersøgelsen, som er gennemført af Peter Dahler-Larsen og Anna Sundby.

Her er nogle highlights:

  • 13 procent af AMiR svarer, at APV’en ikke har ført til en skriftlig handleplan, og 9 procent svarer, at de ikke ved, om der findes en handleplan. Det vil sige, at det vigtigste værktøj til at arbejde med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen ikke findes eller ikke kendes.
  • AMiR oplever, at APV-arbejdet er med til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen, skaber opmærksomhed og sætter fokus.
  • Skriftlige anonyme spørgeskemaundersøgelser er ret udbredte, og er gode til at levere data, der kan bruges til dokumentation og sammenligninger. Samtalebaserede metoder kan give nuancerede billeder af problemerne og løsningsforslag.

Forskerne anbefaler blandt andet:

  • at arbejdspladserne overvejer, hvordan man kan styrke posten som arbejdsmiljørepræsentant og gøre mere ud af at overdrage viden fra afgående til nyvalgt AMiR.
  • at APV-undersøgelsen gennemføres som en kombination af skriftlig spørgeskemaundersøgelse og en samtalebaseret metode.