DS bekymret for konsekvenser af refusionsreform

DS’ formand er bekymret for, at refusionsreformen sætter de dyreste forsørgelsesydelser under pres med alvorlige konsekvenser for de mest udsatte borgere - men det er positivt, at der gøres op med kassetænkningen, og at der kommer mere fokus på indsatsen.

Så kom aftalen om den længe omtalte refusionsreform, hvor regeringens ambition har været at gøre op med kommunernes refusions-cirkus – hvor kommunerne ikke altid har valgt den indsats, der er bedst for den enkelte ledige, men den hvor refusionen er størst.
Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, mener, at den korte tidshorisont på et år, hvor alle refusionssatser på overførselsindkomster til kommunerne nedsættes til 20 procent, vil medføre nye udfordringer.

– Når regeringen laver en refusionsreform med så lave refusionssatser, så kan det få alvorlige konsekvenser for de mest udsatte borgere, siger Majbrit Berlau og uddyber:

– Jeg er bekymret for, at den hurtige nedtrapning af refusionen fra 80 procent til 20 procent på alle forsørgelsesydelser på et år, kan være med til at presse borgere ud af de forsørgelsesydelser, som er dyrest. Samt at der er en risiko for, at der vil være endnu færre, som vil få tildelt førtidspension – hvor refusionssatsen pt. er 35 procent.

Majbrit Berlau er dog tilfreds med, at borgere, der har fået tilkendt førtidspension før juli 2014, ikke er omfattet af reformen.

Plads til socialfaglig vurdering

Socialrådgivernes formand roser også regeringen for at gøre op med, at det er økonomiske incitamenter, der afgør, hvilken indsats den enkelte ledige får.

– Det er positivt, at refusionssystemet forenkles. Det er et stort skridt i retning af at minimere kassetænkningen og jagten på refusioner. Det er godt for beskæftigelsesindsatsen, og også godt som et led i afbureaukratiseringen af området. Jeg håber, at forenklingen vil føre til, at det i højere grad bliver den socialfaglige vurdering, som kommer til at afgøre, hvilken indsats den enkelte borger modtager.

Risiko for øget social eksport

Majbrit Berlau vurderer, at de nye lave refusionssatser indebærer en risiko for øget social eksport, da de lave refusionssatser – som bliver gældende allerede pr. 1. januar 2016 – vil presse kommunerne økonomisk.

– Kommunerne får et økonomisk incitament til at tilskynde og hjælpe deres udgiftstunge borgere med at flytte til andre kommuner. Derfor er det positivt, at der med aftalen laves en barriere imod social eksport, siger Majbrit Berlau og henviser til, at reglerne med den nye reform skærpes, så kommunen fremover skal finansiere og udbetale førtidspensionen de første seks år efter en borger fraflytter en kommune. Det gælder dog ikke for kontanthjælp.

Socialrådgivernes formand håber, at udligningssystemet vil tage tilstrækkelig højde for kommunernes forskellige vilkår.