DS advarer regering mod at spare på efteruddannelse

DS opfordrer regeringen til at droppe besparelser på 120 millioner kroner på støtte til efteruddannelse. – Jeg frygter, at besparelserne vil forringe socialrådgivernes mulighed for at efteruddanne sig, siger DS’ næstformand.

Regeringen er med forslaget til næste års finanslov klar til at spare et trecifret millionbeløb på Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til blandt andre socialrådgivere. Det vækker bekymring i Dansk Socialrådgiverforening.

– Økonomien er allerede i dag en barriere for socialrådgivernes mulighed for efter-og videreuddannelse og ved at fjerne SVU for alle med en videregående uddannelse, bliver vilkårene for kompetenceudvikling endnu ringere. Det er det helt forkerte sted at spare, siger Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt.

Reformer kræver opkvalificering

En arbejdsplads, som sender for eksempel 10 socialrådgivere på diplomuddannelse om indsatsen for udsatte børn og unge, får i dag en samlet SVU-refusion på over en million kroner. Det gælder for eksempel Thisted og Mors kommuner, der hver især kan hente cirka en million kroner hjem, fordi de har valgt at satse på en samlet opkvalificering af deres medarbejdere i forhold til indsatsen for udsatte børn og unge.

– Det drejer sig om en opkvalificering, der er helt nødvendig for at kunne realisere Anbringelsesreformen og Barnets Reform. Får socialrådgiverne ikke den mulighed, så strider det imod selve ambitionen om at vidensbasere og styrke socialt arbejde, pointerer Niels Christian Barkholt.

Også på University College Syddanmark vækker de varslede besparelser bekymring. Uddannelsesansvarlig for det sociale område, Anette Nielsen, forklarer:

– Vi udbyder diplomuddannelse, så de studerende kan søge SVU. Muligheden for at få SVU er et vigtigt parameter for de studerende i forhold til at få bevilget efteruddannelse af deres arbejdsgiver. Så vores forventning er, at det vil være færre, der vil få bevilget en diplomuddannelse, hvis SVU’en forsvinder.

Jobrotation også i fare

I Aarhus Jobcenter har man på initiativ fra Dansk Socialrådgiverforening for nylig etableret et internt jobrotationsprojekt,  hvor 40 medarbejdere skal deltage i efteruddannelsen ”Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen”, som er et nyt modul fra diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Mens de faste medarbejdere sendes på efteruddannelse, ansættes rotationsvikarer – hvor ledige opfordres til at søge.

Aarhus Jobcenter får 3.204 kroner i godtgørelse for hver medarbejder, der er på efteruddannelse. Penge, der bruges til at finansiere ansættelse af rotationsvikarerne.

– Hvis SVU’en fjernes som et økonomisk incitament til at fremme jobrotationsforløb, frygter jeg, at vi vil få færre jobrotationsforløb fremover, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.