Arbejdsmiljøet når man arbejder hjemmefra

På grund af coronapandemien arbejder flere mere hjemmefra, og der opstår nye spørgsmål og dilemmaer. DS har samlet vejledningerne under et nyt tema på hjemmesiden.

Det er vigtigt, at hverken det fysiske eller det psykiske arbejdsmiljø forringes, når man arbejder hjemmefra. Jo mere hjemmearbejde, desto vigtigere bliver det at sikre, at kollegerne ikke udvikler fysiske gener eller mistrives.

TR og AMiR har vigtige opgaver

 1. Vær med til at afklare forventninger blandt kollegerne i forhold til mulighederne for at arbejde hjemmefra, herunder om fordele og ulemper.
 2. Vær særligt opmærksom på, at der kan være meget forskellige holdninger til, om hjemmearbejde er gavnligt eller besværligt – som igen kan afhænge af de enkeltes arbejdsopgaver og bolig- og familieforhold samt individuelle behov for arbejdsro eller løbende social og faglig kontakt.
 3. Læg op til dialog fremfor konflikt med arbejdsgiveren. Begge parter har en fælles interesse i at organisere hjemmearbejdet på en måde, så det kan komme til at fungere både arbejdsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt.

De vigtigste budskaber

På DS’ hjemmeside finder du et overblik over reglerne, tips til indretning af hjemmearbejdspladsen, gode råd til det psykiske arbejdsmiljø og til gode videomøder. Herunder er nogle af de vigtigste budskaber:

 • Arbejdsmiljøloven gælder også på hjemmearbejdspladsen: Skærmarbejde skal dog have et vist omfang, førend reglerne gælder: Det skal være regelmæssigt og svare til mindst én arbejdsdag om ugen eller cirka 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.
 • Arbejdsgiveren skal sikre sig, at den ansatte har/får egnet inventar og udstyr til rådighed, herunder udlåne/betale for udstyret og transporten af det.
 • Man må gerne bruge sine egne møbler derhjemme, men de skal leve op til kravene om at være egnet inventar, der passer til medarbejderen, og give mulighed for hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • Hvis hjemmearbejdet udelukkende sker efter ønske fra den ansatte selv, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.
 • Arbejdsgiveren kan bestemme, at arbejdet ikke kan foregå i hjemmet.
 • Arbejdsmiljøorganisationen har ikke ret til at komme på tilsynsbesøg på hjemmearbejdspladsen, men den ansatte kan selv invitere eller bede om rådgivning.
 • Undersøg om I har en lokalaftale om tele- og hjemmearbejde/distancearbejde, som eeventuelt skal revideres.
 • Social kontakt, støtte og forebyggelse af mistrivsel er et meget vigtigt indsatsområde. Anerkend at der kan være meget forskellige opfattelser af, om hjemmearbejde er gavnligt eller en belastning – det afhænger af den enkeltes situation.
 • Faglig sparring og udvikling bør prioriteres, herunder også i anvendelse af digitale værktøjer som for eksempel videomøder.
 • APV skal indeholde spørgsmål til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø derhjemme.
 • TR og AMiR skal kunne komme i kontakt med de medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
 • Ulykker, der sker i forbindelse med hjemmearbejdet, skal anmeldes som arbejdsskade.

» Her kan du finde regler og tips til arbejdsmiljøet på hjemmearbejdspladsen