Sæt traumatiserende hændelser på dagsorden

Brug et nyt dialogværktøj fra BFA Velfærd og Offentlig Administration til at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser på arbejdspladsen.

BFA Velfærds dialogværktøj er til arbejdspladser, hvor der ikke allerede er et beredskab omkring håndteringen af traumatiserende hændelser, men værktøjet kan også bruges til at kvalificere det beredskab, som I allerede har.

En traumatiserende hændelse kan fx være en kollega, der falder om, en ulykke, man er vidne til eller en borger, som gør skade på sig selv.

Værktøjet består af en introduktionsfolder og tre kort til dialog om:

  • Identificér og risikovurdér hændelser på arbejdspladsen
  • Normalisér reaktionerne og håndtér dem i fællesskab
  • Tag organisatorisk ansvar for hændelsen.

Eksempler på dialogspørgsmål fra materialet er:

  1. Ved vi, hvad vi skal gøre, hvis vi eller vores kollegaer er udsat for en traumatiserende hændelse?
  2. I hvilke situationer har vi svært ved at vurdere, om en reaktion hos en ansat skal tages mere alvorligt?
  3. Hvordan kan vi ændre arbejdsgange for at forebygge og håndtere hændelser af særlig voldsom karakter?

» BFA Velfærd og Offentlig Administration: Dialogværktøj om traumatiserende hændelser