Stort JA til socialrådgivernes OK-resultat

Medlemsafstemningen om socialrådgivernes overenskomstresultat er afsluttet, og ”ja-stemmerne” udgør hele 97 procent. Vigtigt signal fra medlemmerne, mener DS-formand, Majbrit Berlau, som glæder sig over den høje stemmeprocent.

Socialrådgiverne har stemt klart ”ja” til deres overenskomstforlig på både de kommunale, regionale og statslige områder. 97,1 procent af de afgivne stemmer peger på et ja. Andelen af socialrådgivere, som har stemt, er samtidig den højeste siden 2008 og næsthøjeste siden 1989.

42,3 procent af de stemmeberettigede socialrådgivere har stemt, og det klare ”ja” er en vigtig tilkendegivelse fra medlemmerne, understreger formand for Dansk Socialrådgiverforening og leder af forhandlingsdelegationen, Majbrit Berlau.

– I forhandlingsdelegationen afsluttede vi forhandlingerne med arbejdsgiverne med den holdning, at vi havde fået et fornuftigt resultat ud af forhandlingerne. Vi havde opnået reallønsstigninger og pensionsforbedringer, som understregede, at vi så småt er på vej ud af krisen. Derfor er det positivt, at medlemmerne nu også tilkendegiver, at de er tilfredse med resultatet, siger hun.

På det kommunale og regionale område er 97,3 procent af de afgivne stemmer et ”ja,” mens det samme gælder 94 procent af stemmerne fra de statsansatte socialrådgivere.

Trods stort stats-ja: Må vente på samlet resultat

I modsætning til de kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere, er de statslige socialrådgiveres overenskomstresultat dog ikke endeligt på plads trods det overvældende ”ja”.

Det skyldes, at det samlede statsresultat er afhængig af afstemningerne i en række andre organisationer for statsligt ansatte, heriblandt Politiforbundet og Dansk Sygeplejeråd.

Derfor forventer centralorganisationen CO10, som forhandler på vegne af lønmodtagerne i staten, først at kunne offentliggøre et endeligt afstemningsresultatet på statens område 10. april.


Fakta: Sådan fordelte stemmerne sig

Socialrådgiverne stemte klart “ja” på både det kommunale (KL), regionale (RLTN) og statslige område.

Region Nord

KL/RLTN:

 • temmeprocent: 45,6 %
 • Ja: 97,5 %
 • Nej: 1,7 %
 • Blank: 0,8 %

Stat

 • Stemmeprocent: 42,6 %
 • Ja: 91,6 %
 • Nej: 7,2%
 • Blank: 1,2 %

I alt

 • Stemmeprocent: 45,5 %
 • Ja: 97,2 %
 • Nej: 2,0%
 • Blank: 0,8 %

Region Syd

KL/RLTN:

 • Stemmeprocent: 42,2 %
 • Ja: 97,6 %
 • Nej: 1,4%
 • Blank: 1,0 %

Stat

 • Stemmeprocent: 39,7 %
 • Ja: 94,1 %
 • Nej: 3,5%
 • Blank: 2,4 %

I alt

 • Stemmeprocent: 42,0 %
 • Ja: 97,4 %
 • Nej: 1,6%
 • Blank: 1,1 %

Region Øst

KL/RLTN:

 • Stemmeprocent: 39,3 %
 • Ja: 97,0 %
 • Nej: 2,1%
 • Blank: 0,9 %

Stat

 • Stemmeprocent: 38,9 %
 • Ja: 95,7 %
 • Nej: 3,5%
 • Blank: 0,9 %

I alt

 • Stemmeprocent: 39,3 %
 • Ja: 96,9 %
 • Nej: 2,2%
 • Blank: 0,9 %

DS samlet

KL/RLTN:

 • Stemmeprocent: 42,4 %
 • Ja: 97,3 %
 • Nej: 1,8%
 • Blank: 0,9 %

Stat

 • Stemmeprocent: 40,1 %
 • Ja: 94,0 %
 • Nej: 4,6%
 • Blank: 1,4 %

I alt

 • Stemmeprocent: 42,3 %
 • Ja: 97,1 %
 • Nej: 2,0%
 • Blank: 0,9 %