Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde

Der er nye og opdaterede bestemmelser om arbejdsmiljørepræsentantens rolle, om APV og om den årlige drøftelse af arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen strammer op om nærhedsprincippet. Få en introduktion her.

Bekendtgørelsen kommer rundt om mange forskellige emner:

  • APV (arbejdspladsvurderingen) og den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Samarbejde om arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljørepræsentantens og arbejdslederens roller
  • Opbygning af arbejdsmiljøorganisationen og arbejdsmiljøorganisationens størrelse (nærhedsprincippet)
  • Arbejdsmiljøudvalgets overordnede opgaver og arbejdsmiljøgruppens daglige opgaver
  • Arbejdsgiverens øvrige pligter
  • Valg af arbejdsmiljørepræsentant og udpegning af arbejdsleder
  • Obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er nu klart defineret i modsætning til tidligere. Kort fortalt skal AMiR repræsentere de ansatte, bidrage med viden og erfaringer, være i kontakt med de ansatte, bidrage med forslag og løsninger og samarbejde med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Også arbejdslederen har fået en rollebeskrivelse. Læs mere i §17 og §18.

Valg af ny arbejdsmiljørepræsentant ved længerevarende fravær

Som noget nyt kan man nu vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den oprindeligt valgte forventes at få et fravær på mindst fire måneder. Det kan især være relevant i forbindelse med barselsorlov. Læs mere i §37.

Opstramning af nærhedsprincippet

Princippet om, at alle ansatte skal kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant i arbejdstiden, er blevet understreget gennem en helt nyt krav om, at arbejdsgiveren skriftligt overfor Arbejdstilsynet skal kunne dokumentere, at man har iagttaget nærhedsprincippet på fire forskellige punkter om ledelsesstruktur, geografiske forhold, arbejdsmiljøforhold og arbejdets organisering.
Det betyder, at man kan rejse spørgsmålet om antallet af arbejdsmiljøgrupper i forbindelse med større, væsentlige ændringer i virksomheden. Rent praktisk kan man også tage spørgsmålet op i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor man skal drøfte samarbejdsformer. Læs mere i §24.

Ny AT-vejledning om APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdstilsynet har udarbejdet en helt ny vejledning, som beskriver arbejdsgiverens pligter i relation til det systematiske arbejdsmiljøarbejde – med særlig fokus på arbejdspladsvurderingen og på den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynets vejledninger om samarbejde om arbejdsmiljø er også opdaterede. Det samme gælder AT-vejledningen om arbejdsmiljøuddannelse.

» Se bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde.

» Se AT-vejledning om systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse.