DS-hovedbestyrelse siger nej til lønforsikring

Det blev et nej, da hovedbestyrelsen på baggrund af en medlemsundersøgelse drøftede, om en obligatorisk lønforsikring skulle være en del af DS’ medlemskontingent.

Mere end halvdelen af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer mener ikke, at en obligatorisk lønforsikring vil forbedre deres medlemskab. Og blandt dem, som mener, at deres medlemskab vil blive påvirket, er der flest, der mener, at det vil blive påvirket negativt.

Det viser en undersøgelse af medlemmernes holdning til obligatorisk lønforsikring udført af Analyse Danmark.

På den baggrund besluttede hovedbestyrelsen efter en grundig behandling af punktet på sit seneste møde i slutningen af november, at medlemmerne ikke skal tilbydes en obligatorisk lønsikring som en del af deres medlemskab.

Undersøgelse: Frygt for at miste job er meget lille

Hovedbestyrelsen vil nu indstille til Repræsentantskabet 2016, at der ikke skal arbejdes videre med en lønforsikringsmodel, fortæller Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Vi har behandlet spørgsmålet meget grundigt og ud over selve undersøgelsen, har vi også afdækket andre organisationers tilbud om lønforsikring for at komme hele spektret rundt. Undersøgelsen dokumenterer en stor modstand imod at indføre en obligatorisk lønforsikring – blandt andet med henvisning til, at kontingentet allerede er dyrt, siger hun.

Undersøgelsen viser desuden, at 80 procent af de adspurgte slet ikke frygter eller kun i lille grad frygter at blive fyret fra deres nuværende job. Og at kun otte procent har tegnet en privat lønforsikring.

Lønforsikring ville betyde højere kontingent

Majbrit Berlau understreger, at forudsætningen for en obligatorisk lønforsikring er en forhøjelse af kontingentet for alle medlemmene.

– Når mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen mener, at lønforsikringen ikke vil forbedre deres medlemskab – kombineret med den relativt lave ledighed i vores fag – mener hovedbestyrelsen, at lønforsikring pt. ikke skal være en del af Dansk Socialrådgiverforenings kerneydelser.

Det var Repræsentantskabet 2014, som pålagde hovedbestyrelsen at afdække medlemmernes holdning til lønforsikring som en del af medlemskabet.

Undersøgelsen er sendt ud til 10.877 medlemmer. I alt har 3841 svaret, og det giver en svarprocent på 35,3 procent.