Stærke aftaler styrker socialrådgiverne op til OK15

KL har signaleret ønske om færre overenskomster og en ændret tr-rolle ved de kommende OK-forhandlinger. Sammen med 33 andre fagforbund sætter DS med en ny kampagne fokus på, hvorfor netop stærke aftaler på arbejdsmarkedet er så vigtige.

Danmark er bygget på stærke aftaler mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, aftaler der forudsætter tillid og prioriterer medbestemmelse. Disse aftaler sætter Dansk Socialrådgiverforening og 33 andre faglige medlemsorganisationer, der repræsenterer over en halv million offentligt ansatte, fokus på med den nye kampagne ”Vores aftaler. Din styrke.”

Tillid under pres

Men de aftaler, som ifølge fagbevægelsen har givet grobund for tillid mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, er i øjeblikket under pres, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Arbejdsgiver har allerede signaleret ønske om at ændre i overenskomster og arbejdstid ved de kommende OK15-forhandlinger.

– Vi ser desværre alt for mange steder, at socialrådgivere og andre offentligt ansattes arbejdsforhold er under stort pres, og at kommuner skærer ned i en grad, så det kompromitterer både lovgivning og arbejdsmiljø. Når aftalerne bliver presset, bliver tilliden det også. Netop derfor er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan de stærke kollektive aftaler er med til at sikre et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked.

Vigtigheden af budskabet understreges da også af, at der aldrig før har været så mange faglige medlemsorganisationer, der har samarbejdet om en kampagne af den størrelsesorden.

KL-ønske: Væk med ”rettighedskultur”

KL’s chefforhandler ved de kommende OK15-forhandlinger, Michael Ziegler, har allerede meldt ud, at KL ønsker færre overenskomster og en ændring af TR-rollen.

– Vi ønsker at gå fra en rettighedskultur til en dialogbaseret kultur, når det gælder nye overenskomster, sagde Michael Ziegler, da han i maj lancerede KL’s overordnede ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger på det kommunale område.

Men ifølge Majbrit Berlau er stærke aftaler netop med til at sikre gode rammer for dialogen mellem lønmodtagere og arbejdsgivere.

Tre vigtige temaer i overenskomstforhandlingerne

Majbrit Berlau ser tre hovedtemaer i de kommende forhandlinger:

Det første tema er samarbejdet på arbejdspladsen mellem ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Dette samarbejde består af aftaler bygget på tillid. Netop dette tema danner grundlag for den kampagnefilm, som har skudt ”Vores aftaler. Din styrke” i gang.

Det andet tema er psykisk arbejdsmiljø. Større krav til den enkelte medarbejders tid og produktivitet kombineret med færre ressourcer kræver en styrket indsats i forhold til netop det psykiske arbejdsmiljø, understreger DS-formanden.

Endelig er det tredje tema overenskomsternes betydning for den offentlige sektor. Overenskomster og aftaler rummer mulighed for, at arbejdet kan organiseres mere hensigtsmæssigt, både for arbejdsgiveren og for den enkelte medarbejder.

– Ordentlige aftaler indgået i respekt mellem arbejdsgivere og lønmodtagere er den bedste forudsætning for, at medarbejdere accepterer vilkårene og ændringer i dem. Derfor er overenskomster med til at gøre den offentlige sektor smidig og velfungerende, siger Majbrit Berlau.