DS’ kommentarer til arbejdsgivernes retningslinjer for genåbning af offentlige kontorer

KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsendte den 25. maj fælles retningslinjer for genåbning af offentlige kontorarbejdspladser. DS har udarbejdet et notat, der supplerer retningslinjerne.

Arbejdsgiverorganisationernes Retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser udspringer af den politiske aftale af 20. maj mellem regeringen og Folketingets partier om yderligere genåbning af det danske samfund i fase 2. Retningslinjerne dækker kontorarbejdspladser i kommuner, regioner og i staten.

DS forventede en opdatering af retningslinjerne, som ville gøre dem mere præcise. Men der er ikke udsigt til, at retningslinjerne bliver tilrettet foreløbig. DS har derfor udarbejdet et notat om de punkter i retningslinjerne, som man som TR, AMiR og leder bør være særligt opmærksomme på.

Opmærksomhedspunkterne handler blandt andet om:

  • Prioritering af fortsat hjemmearbejde
  • Håndtering af opgavepukler
  • To meters afstand i særlige tilfælde
  • Møder med borgere
  • Personer i øget risiko

OBS. På socialområdet skal man også anvende Socialstyrelsens Retningslinjer for genåbning af aktiviteter på socialområdet, hvor 4. udgave netop er udkommet.