Nye ferieregler fra 1. september 2020

De nye ferieregler er trådt i kraft pr. 1. september 2020. Det betyder, at samtidighedsferie erstatter den gamle ordning med forskudt ferie. Det har for nogen skabt usikkerhed omkring mulighed for afholdelse af efterårsferie i 2020.

socialraadgiverne.dk/ferie, kan du få overblik over, hvad de nye ferieregler betyder for dig hvad enten du er ansat i en kommune, region, stat eller i det private.

Efterårsferien i år 2020 med samtidighedsferie – opmærksomhed

Fra 1. september 2020 optjenes 2,08 feriedage om måneden. Flere har derfor problematiseret, om der er optjent et tilstrækkeligt antal betalte feriedage til efterårsferien i oktober 2020.

Mange vil have gemt ferie fra 6. ferieuge eller ferie fra miniferieåret, som kan bruges.

Hvis du ikke har ferie tilbage, kan du som noget nyt indgå en aftale med din arbejdsgiver om at holde ferie på forskud – med andre ord ‘ låne’ ferie.

Spørgsmålet om tilstrækkelig optjent betalt ferie til en uges efterårsferie bør kun være relevant i 2020.