OK15: Regions-aftale styrker pension og efteruddannelse

Dansk Socialrådgiverforening har nu forhandlet et OK-resultat for socialrådgiverne ansat i regionerne. Aftalen giver pensionsforbedringer og en kompetencefond til efteruddannelse. Samlet set et rigtigt fornuftigt resultat, vurderer DS.

De regionalt ansatte socialrådgiveres overenskomstforhandlinger blev endeligt afsluttet om aftenen fredag den 27. februar, da Dansk Socialrådgiverforening indgik OK-aftale med de regionale arbejdsgivere i RLTN.

Resultatet  giver pensionsforbedringer til alle socialrådgivere ansat på det regionale område og forbedrer også deres ATP-ordning, som kommer op på den højeste sats.

Socialrådgivernes arbejdstidsbestemte ydelser bliver desuden reguleret op på samme niveau som andre faggrupper.

– Vi er glade for, at vi fortsat har prioriteret vores pensionsprojekt. Det har betydet, at alle socialrådgivere i regionerne som følge af forhandlingerne får forhøjet deres pension. Sammen med udsigten til en reallønsstigning giver aftalen et rigtigt fornuftigt samlet overenskomstresultat for socialrådgiverne ansat ved Danske Regioner, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand og leder af organisationens forhandlingsdelegation, Majbrit Berlau.

Den generelle aftale gældende for alle regionalt ansatte blev som bekendt indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN fredag den 20. februar.

DS: Aftale giver vigtige midler til efteruddannelse

Majbrit Berlau fremhæver også etableringen af en kompetencefond på det regionale område, hvor socialrådgivere ansat i Danske Regioner kan søge om støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Fonden åbner den 1. april 2016.

– Fonden sikrer regionalt ansatte socialrådgiver mulighed for at søge økonomisk støtte til kompetenceudvikling. Fonden er endnu ikke så stor, men det er en start, og på sigt forventer jeg, at den kan blive en stor gevinst.

Fokus på sygehussocialrådgivere og rammer for lokal løn

Dansk Socialrådgiverforening og Danske Regioner har desuden besluttet et strategisk vigtigt projekt om betydningen og effekten af sygehussocialrådgivernes indsats i forhold til at forkorte indlæggelsestider og mindske antallet af genindlæggelser. Det glæder Majbrit Berlau.

– I de sidste år har socialrådgiverne været en presset medarbejdergruppe, særligt på hospitalerne. Så det er rigtig positivt, at vi får sat gang i et projekt, hvor vi samme med arbejdsgiver skal synliggøre effekten af sygehussocialrådgiveres bidrag og faglige kvalitet i patientforløbene.

Endelig er der indgået aftale om et projekt om forbedring af rammerne for lokal løn.

– Arbejdsgiverne har erkendt, at den lokale løndannelse skal fungere bedre. Det er noget, vi har påpeget længe, og derfor er det fornuftigt med dette projekt, som oprettes i samarbejde med arbejdsgiverne, siger Majbrit Berlau

Sådan foregår OK-afstemningen

Dansk Socialrådgiverforenings forhandlinger med KL om de kommunalt ansatte socialrådgiveres overenskomst finder sted søndag den 1. marts, mens forhandlingerne for de statsligt ansatte socialrådgivere forventes afsluttet en gang i næste uge.

Når samtlige Dansk Socialrådgiverforenings OK-forhandlinger med de kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere er afsluttet, hvilket forventes at ske i løbet af den kommende uge, skal det samlede overenskomstresultat godkendes af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse med henblik på at sende det til urafstemning.

Info om afstemning vil blive sendt direkte til Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer via post og mail, og medlemmerne opfordres derfor til at sikre, at deres kontaktoplysninger i DS’ medlemsdatabase er korrekte.


Få DS-forhandlerne ud på din arbejdsplads

Når de endelige forhandlingsresultater ligger fast ved udgangen af februar, vil Majbrit Berlau og resten af Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation besøge en række faglige klubmøder rundt om i landet for at redegøre for OK15-resultatet, inden resultatet skal til urafstemning blandt DS-medlemmerne.

Hvis du ønsker at holde et klubmøde med en DS-forhandler på din arbejdsplads, skal du kontakte din DS-region, eller en af DS’ konsulenter på det statslige område, afhængig af, om du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat.

Desuden holdes der møder for tillidsrepræsentanter, hvor OK15-resultaterne også vil være på dagsordenen. I Region Øst finder mødet sted tirsdag den 3. marts, i Region Syd holdes møde fredag den 13. marts og i Region Nord mandag den 16. marts.